STORA COACHDAGEN 2019               11 november Stockholm

Trendspaning och inspiration för coacher, chefer, ledare
och andra intresserade av utveckling.

Den nya stora mötesplatsen för människor som är intresserade av ledarskap, utveckling, framtid och framgång. Vi upprepar förra årets succé och arrangerar för andra året i rad STORA COACHDAGEN med intressanta föreläsare, utställare och program i framkant.

 

Program, anmälan och annan info STORA COACHDAGEN eller anmälan direkt
OBS! Företagsgrupper om minst 5 deltagare – kontakta info@storacoachdagen.se

PARTNERSKAP & UTSTÄLLARE
Vill du vara en mera aktiv del av STORA COACHDAGEN, finns det här möjlighet för dig att engagera dig/ditt företag som samarbetspartner på flera olika nivåer alternativt som utställare Läs om våra olika partner- och utställarpaket på hemsidan eller gå direkt till
Anmälan om partnerskap/utställare

Kortfattat informationsblad att dra ut/skicka vidare:  ICF Stora Coachdagen 2019