Det finns tydliga regler kring hur ICFs varumärke får användas. Vårt varumärke ska för dig som kund kunna stå för betryggande kvalitetssäkrad coachning. Certifieringar har en tidsbegränsad giltighet och rätten att använda ICF s varumärke i sin egen identitet är kopplat till ett faktiskt medlemskap. Som ICF certifierad coach arbetar man kontinuerligt med fortbildning vilket granskas inför varje omcertifiering.

Vill du vet mer om hur ICFs varumärke får användas hittar du ICFs varumärkesanvisning här.