ICF-certifierade coacher i Sverige

Här hittar du kvalitetssäkrade coach utifrån de kriterier som är viktiga för dig. Du kan söka på namn om du vet vad coachen heter och vill veta mer om denne. Du kan söka på certifieringsnivå eller om du vill ha IRL-möte och känner att geografin är viktig kan du söka på ort eller län. Du kan även söka på et specifikt kompetensområde och givetvis kan du kombinera alla dessa filer.

När du gjort sökningen visas resultatet som klickbara profiler och när du klickar på profilen får du fram mer information om just den coach du valt.

Undrar du över hur länge coachen du söker på varit medlem, hur länge hon/han varit certifierad mm, klickar du här för mer info via International Coach Federations globala websida.

ICF har tre nivåer av certifiering. Dessa representerar en ökande erfarenhets- och utbildningsgrad hos coachen och benämns i stigande ordning:

ACC – ICF Associate Certified Coach – Coacher på denna certifieringsnivå har utöver sin coachutbildning minst 100 timmars praktisk coacherfarenhet sedan de påbörjade sin coachutbildning.

PCC – ICF Professional Certified Coach – Coacher på denna certifieringsnivå har utöver sin coachutbildning minst 500 timmars praktisk coacherfarenhet sedan de påbörjade sin coachutbildning.

MCC – ICF Master Certified Coach – Coacher på denna certifieringsnivå har utöver sin coachutbildning minst 2500 timmars praktisk coacherfarenhet sedan de påbörjade sin coachutbildning.

Oavsett certifieringsnivå måste varje coach förnya sin certifiering vart 3:e år. Coachen behöver även uppvisa handlingar på att hen deltagit i utbildningar för att vidareutveckla och underhålla sin kompetens.

En ICF-medlem som är “Ocertifierad” kan vara under utbildning, uppfyller inte de krav som ställs för att uppnå certifiering/omcertifiering, eller har av någon anledning valt bort just denna typ av kvalitetssäkring.

Sök din coach här:

Sök efter namn, ort etc
  • Certifiering
  • Län
  • Kompetensområde
  Antal coacher: 407
  Profile picture of Lotta Ljung Eriksson Stockholm
  Stockholms län
  Profile picture of Carina Petit dit Dariel
  Stockholms län
  Profile picture of Sara Widlert Röstånga
  Skåne län
  Profile picture of Elisabeth Norrby
  Profile picture of Ingrid Martensson Norrköping
  Östergötlands län
  Profile picture of Jim Wallenberg Kisa
  Östergötlands län
  Profile picture of
  Profile picture of Åsa Hasslin Göteborg
  Västra Götalands län
  Profile picture of Helena Isakson Molin Stockholm
  Stockholms län
  Profile picture of Mikael Strömquist Stockholm
  Profile picture of Eva Cedervall Stockholm
  Stockholms län
  Profile picture of Ann Kellheim MALMÖ
  Profile picture of Malin Österberg SOLNA
  Stockholms län
  Profile picture of Patrik Kruse Malmö
  Skåne län
  Profile picture of Mia Skjöldebrand Hedström Bromma
  Profile picture of Andreas Nilsson Örebro
  Örebro län
  Profile picture of Marina Simonsson
  Profile picture of Katarina Callaghan Halmstad
  Hallands län
  Profile picture of Boel Mörner Stockholm
  Stockholms län
  Profile picture of Barbara Wennheden Malmö
  Profile picture of Helena Holmstrand
  Profile picture of Anna-Karin Arenius
  Stockholms län
  Profile picture of Thomas Malmqvist Enskededalen
  Stockholms län
  Profile picture of Marie-Louice Wallin Västerås
  Västmanlands län
  Profile picture of Lina Alexanderson
  Profile picture of Eva Insero Göteborg
  Stockholms län
  Profile picture of Karolina Palmberg Stockholm
  Stockholms län
  Profile picture of Minna Sundqvist Helsingborg och Online
  Skåne län
  Profile picture of Birgitta Frenzel Varberg
  Hallands län
  Profile picture of Malin Sjöberg Göteborg
  Västra Götalands län
  Profile picture of anette.vancas
  Stockholms län
  Profile picture of Bengt Kallenberg Stockholm
  Profile picture of Magnus Reinfeldt Stockholm
  Stockholms län
  Profile picture of Anette Rehnström
  Skåne län
  Profile picture of Åsa Pallarp Beckman Enskede
  Stockholms län
  Profile picture of
  Profile picture of Karin Holmberg Malmö
  Skåne län
  Profile picture of Marcus von Eckermann
  Stockholms län
  Profile picture of Camilla Jalkell Lindberg
  Skåne län
  Profile picture of Nina Mioen The Woodlands, Texas, US