ICF-certifierade coacher i Sverige

Här hittar du din kvalitetssäkrade coach utifrån de kriterier som är viktiga för dig. Du kan söka på namn om du vet vad coachen heter och vill veta mer om denne. Du kan söka på certifieringsnivå eller om du vill ha IRL-möte och känner att geografin är viktig kan du söka på ort eller län. Givetvis kan du också kombinera dessa kriterier.

När du gjort sökningen visas resultatet som klickbara profiler här under sökformuläret. Klickar du profilen får du en snabblänk till coachen med lite mer information.

Undrar du över hur länge coachen du söker på varit medlem, hur länge hon/han varit certifierad mm, klickar du här för att få mer info via International Coach Federations globala sida.

ICF har tre nivåer av certifiering. Dessa representerar en ökande erfarenhets- och utbildningsgrad hos coachen och benämns i stigande ordning:

ACC – ICF Associate Certified Coach – Coacher på denna certifieringsnivå har utöver sin coachutbildning minst 100 timmars praktisk coacherfarenhet sedan de påbörjade sin coachutbildning.

PCC – ICF Professional Certified Coach – Coacher på denna certifieringsnivå har utöver sin coachutbildning minst 500 timmars praktisk coacherfarenhet sedan de påbörjade sin coachutbildning.

MCC – ICF Master Certified Coach – Coacher på denna certifieringsnivå har utöver sin coachutbildning minst 2500 timmars praktisk coacherfarenhet sedan de påbörjade sin coachutbildning.

Oavsett certifieringsnivå måste varje coach förnöja sin certifiering vart 3:e år. Coachen behöver även uppvisa handlingar på att denne där deltagit i utbildningar för att vidareutveckla och underhålla sin kompetens.

En ICF-medlem som är “Ocertifierad” kan vara under utbildning, uppfyller inte de krav som ställs för att uppnå certifiering/omcertifiering, eller har av någon anledning valt bort just denna typ av kvalitetssäkring.

Sök din coach här:

Sök efter namn, ort etc
    • Certifiering
    • Län
    • Kompetensområde
    Antal coacher: 390