Sök coach

Med hjälp av denna sökfunktion kan du hitta en kvalitetssäkrad coach utifrån de kriterier som är viktiga för dig. Du kan söka på namn om du vet vad coachen heter och vill veta mer om denne. Du kan söka på certifieringsnivå eller om du vill ha IRL-möte och känner att geografin är viktig kan du söka på ort eller län. Givetvis kan du också kombinera dessa kriterier.

När du gjort sökningen visas resultatet som klickbara profiler här under sökformuläret. Klickar du profilen får du en snabblänk till coachen med lite mer information.

Undrar du över hur länge coachen du söker på varit medlem, hur länge hon/han varit certifierad och ev annat, klickar du här för att få mer info via International Coach Federations globala sida.

Inom ICF finns tre nivåer av certifiering. Dessa representerar en ökande erfarenhets- och utbildningsgrad hos coachen och benämns i stigande ordning:
ICF Associate Certified Coach, förkortas ICF ACC
ICF Professional Certified coach, förkortas ICF PCC
ICF Master Certified Coach, förkortas ICF MCC

En ICF-medlem som är “Ocertifierad” kan vara under utbildning, uppfyller inte de krav som ställs för att uppnå certifiering/omcertifiering, eller har av någon anledning valt bort just denna typ av kvalitetssäkring.

Sök coach

Sök efter namn, ort etc
  • Certifiering
  • Län
  Antal coacher: 322
  Profile picture of Ann Kellheim
  MCC
  MALMÖ
  Profile picture of Marie Degerman

  Profile picture of Caroline Kark
  ACC
  Sollentuna
  Stockholms län
  Profile picture of Mari Libeck
  PCC
  Stockholm
  Profile picture of anette.vancas
  ACC

  Stockholms län
  Profile picture of

  Profile picture of Emma Persson
  MCC
  Stockholm
  Profile picture of

  Profile picture of

  Profile picture of Michael Christensson
  ACC
  Stockholm
  Profile picture of Ronnie Carlsson
  ACC
  Borlänge
  Profile picture of Catrine Berndtson
  PCC
  Stockholm
  Stockholms län
  Profile picture of Karin Kullberg
  ACC
  Stockholm/Haninge
  Profile picture of coach

  Profile picture of Elisabeth Flodin
  ACC

  Profile picture of Helena Friberg
  PCC
  Stockholm
  Profile picture of Nikola Tramontana
  PCC
  Knivsta
  Profile picture of Karin Ekman
  PCC

  Profile picture of Helena Cederqvist
  PCC
  Stockholm
  Stockholms län
  Profile picture of Jenny Andersson
  PCC
  Göteborg