ICF Coacher i Sverige

Här hittar du din kvalitetssäkrade coach utifrån de kriterier som är viktiga för dig. Du kan söka på namn om du vet vad coachen heter och vill veta mer om denne. Du kan söka på certifieringsnivå eller om du vill ha IRL-möte och känner att geografin är viktig kan du söka på ort eller län. Givetvis kan du också kombinera dessa kriterier.

När du gjort sökningen visas resultatet som klickbara profiler här under sökformuläret. Klickar du profilen får du en snabblänk till coachen med lite mer information.

Undrar du över hur länge coachen du söker på varit medlem, hur länge hon/han varit certifierad mm, klickar du här för att få mer info via International Coach Federations globala sida.

ICF har tre nivåer av certifiering. Dessa representerar en ökande erfarenhets- och utbildningsgrad hos coachen och benämns i stigande ordning:

ACC – ICF Associate Certified Coach – Coacher på denna certifieringsnivå har utöver sin coachutbildning minst 100 timmars praktisk coacherfarenhet sedan de påbörjade sin ICF coachutbildning.

PCC – ICF Professional Certified Coach – Coacher på denna certifieringsnivå har utöver sin coachutbildning minst 500 timmars praktisk coacherfarenhet sedan de påbörjade sin ICF coachutbildning.

MCC – ICF Master Certified Coach – Coacher på denna certifieringsnivå har utöver sin coachutbildning minst 2500 timmars praktisk coacherfarenhet sedan de påbörjade sin ICF coachutbildning.

Oavsett certifieringsnivå måste varje coach förnöja sin certifiering vart 3:e år. Coachen behöver även uppvisa handlingar på att denne där deltagit i utbildningar för att vidareutveckla och underhålla sin kompetens.

En ICF-medlem som är “Ocertifierad” kan vara under utbildning, uppfyller inte de krav som ställs för att uppnå certifiering/omcertifiering, eller har av någon anledning valt bort just denna typ av kvalitetssäkring.

Sök din coach här:

Sök efter namn, ort etc
  • Certifiering
  • Län
  Antal coacher: 382
  Profile picture of Lena Gustafsson Åseda
  Kronobergs län
  Profile picture of Hans Rygaard Limhamn
  Skåne län
  Profile picture of
  Profile picture of Karin Ekman
  Profile picture of Margareta Carlsson Solberga (Nässjö, Jönköpings län)
  Jönköpings län
  Profile picture of Marie Wetterstrand
  Stockholms län
  Profile picture of Mia Skjöldebrand Hedström Bromma
  Profile picture of Helena Sjöholm Västervik
  Profile picture of Michael Christensson Stockholm
  Profile picture of
  Profile picture of Johanna Svahn
  Stockholms län
  Profile picture of Marina Simonsson
  Profile picture of
  Profile picture of Anette Weski Västerås
  Västmanlands län
  Profile picture of
  Profile picture of Karin Aspegren Helsingborg
  Profile picture of Eva Charlotta NylŽn
  Profile picture of Anna Byström Stockholm
  Profile picture of Anette Östlin
  Östergötlands län
  Profile picture of Karin Sundbro Lund
  Profile picture of Helen Alfredsson
  Profile picture of Lina Alexanderson
  Profile picture of Lotta Lorentzon
  Stockholms län
  Profile picture of
  Profile picture of Jennifer Hässler Wallenborg
  Stockholms län
  Profile picture of Katarina Morger Wargsjo
  Stockholms län
  Profile picture of Magnus Almgren Sandviken
  Profile picture of Anna Sandborn Jönköping
  Jönköpings län
  Profile picture of
  Profile picture of Louise Löwenfeldt NACKA
  Profile picture of Jessicka Magnusson
  Västra Götalands län
  Profile picture of
  Profile picture of Gun Britt Bolin Stockholm
  Stockholms län
  Profile picture of kristina
  Profile picture of Ernst Nathorst-Böös
  Stockholms län
  Profile picture of Cathrine Yankoulofski Malmö
  Skåne län
  Profile picture of Catrine Björkegren
  Stockholms län
  Profile picture of Emma Persson Stockholm
  Profile picture of Yvonne Achrelius Stockholm
  Stockholms län
  Profile picture of Anita Edvinsson Helsingborg
  Skåne län
  1 2 3 ... 7 ... Nästa »   Sista »»