ICF-certifierade coacher i Sverige

Här hittar du kvalitetssäkrade coach utifrån de kriterier som är viktiga för dig. Du kan söka på namn om du vet vad coachen heter och vill veta mer om denne. Du kan söka på certifieringsnivå eller om du vill ha IRL-möte och känner att geografin är viktig kan du söka på ort eller län. Du kan även söka på et specifikt kompetensområde och givetvis kan du kombinera alla dessa filer.

När du gjort sökningen visas resultatet som klickbara profiler och när du klickar på profilen får du fram mer information om just den coach du valt.

Undrar du över hur länge coachen du söker på varit medlem, hur länge hon/han varit certifierad mm, klickar du här för mer info via International Coach Federations globala websida.

ICF har tre nivåer av certifiering. Dessa representerar en ökande erfarenhets- och utbildningsgrad hos coachen och benämns i stigande ordning:

ACC – ICF Associate Certified Coach – Coacher på denna certifieringsnivå har utöver sin coachutbildning minst 100 timmars praktisk coacherfarenhet sedan de påbörjade sin coachutbildning.

PCC – ICF Professional Certified Coach – Coacher på denna certifieringsnivå har utöver sin coachutbildning minst 500 timmars praktisk coacherfarenhet sedan de påbörjade sin coachutbildning.

MCC – ICF Master Certified Coach – Coacher på denna certifieringsnivå har utöver sin coachutbildning minst 2500 timmars praktisk coacherfarenhet sedan de påbörjade sin coachutbildning.

Oavsett certifieringsnivå måste varje coach förnya sin certifiering vart 3:e år. Coachen behöver även uppvisa handlingar på att hen deltagit i utbildningar för att vidareutveckla och underhålla sin kompetens.

En ICF-medlem som är “Ocertifierad” kan vara under utbildning, uppfyller inte de krav som ställs för att uppnå certifiering/omcertifiering, eller har av någon anledning valt bort just denna typ av kvalitetssäkring.

Sök din coach här:

Sök efter namn, ort etc
  • Certifiering
  • Län
  • Kompetensområde
  Antal coacher: 407
  Profile picture of Jessicka Magnusson
  Profile picture of Ingrid Martensson Norrköping
  Östergötlands län
  Profile picture of Ann Malmsten Stockholm
  Profile picture of Johan Hederstedt
  Stockholms län
  Profile picture of Georg Zsolnai
  Profile picture of Anne-Li Marthinussen Stockholm
  Stockholms län
  Profile picture of Elisabeth Flodin
  Profile picture of
  Profile picture of Lena Rönnbäck Stockholm
  Stockholms län
  Profile picture of Ann Kellheim MALMÖ
  Profile picture of Anna Kopp
  Profile picture of Ulrika Borghov Stockholm
  Profile picture of Sanna Wiker Nyköping
  Södermanlands län
  Profile picture of Tone Lennesiö Stockholm
  Profile picture of Viola Norrby Enköping
  Profile picture of Annili Sylven
  Profile picture of Ingela Dunger Horndal
  Profile picture of Henrik Cederhed Göteborg
  Västra Götalands län
  Profile picture of Jim Evans
  Profile picture of Malin Emilsson Skövde
  Västra Götalands län
  Profile picture of Cathrine Yankoulofski Malmö
  Skåne län
  Profile picture of Rabbe Hedengren
  Profile picture of Pernilla Aspe Stockholm
  Stockholms län
  Profile picture of Marion Ehmann Stockholm
  Profile picture of Anki Roth Eskilstuna
  Södermanlands län
  Profile picture of
  Profile picture of Margaretha Öström Stockholm
  Stockholms län
  Profile picture of Ulrika Eklund Stockholm
  Profile picture of Elsa Sirola
  Stockholms län
  Profile picture of Jenny Axelsson Stockholm
  Profile picture of Bo König
  Stockholms län
  Profile picture of
  Profile picture of Mikael Strömquist Stockholm
  Profile picture of Ulrika Frykhammar
  Stockholms län
  Profile picture of Ulf Olsson Göteborg
  Profile picture of Christine Kiliam Arild
  Skåne län
  Profile picture of Anders Noaksson Lerum
  Västra Götalands län
  Profile picture of
  Profile picture of Malin …Österberg Stockholm
  Profile picture of Katarina Lönngren Rask Växjö
  1 2 3 ... 8 ... Nästa »   Sista »»