Vi har tre lokala chapters, i Stockholm , Göteborg och Skåne/Malmö, som bjuder in till medlemsträffar ett par gånger /år. Regionansvariga i resp. chapter lägger regelbundet upp information i kalendariet, samt i resp regionsgrupp, om vad som är på gång, när och var aktiviteterna kommer att genomföras.

Vi har också ett “Cyber Chapter” med virtuella möten, för er som av olika anledningar inte har möjlighet att ta er till någon av våra andra tre regioner och så klart för er, som vill komplettera era lokala träffar med ett mera nationellt.

För att vara säker på att inte missa något kan du välja att följa grupperna här, antingen en , två eller alla tre, så får du direktinfo i din mailbox.