Det finns tydliga riktlinjer för hur varumärket ICF och certifieringsloggor får användas. Här under har vi lagt länkar till våra varumärkesanvisningar så att du som kund/klient enklare kan förstå och hitta vad du söker och du som är coach lätt kan göra rätt:

 

LÄNK till hur du får titulera dig efter godkänd utbildning.

LÄNK för ICF-certifierade coacher.

LÄNK för medlemmar i ICF.

LÄNK för företag med utbildningar godkända av ICF.

Marknadsföra sig som Coach:

ICF-medlemskapet är personligt och giltigt ett år i taget. Det innebär att ICFs varumärke och logotyp endast får användas tillsammans med en medlems namn.

Som medlem i ICF får coachen använda ICFs medlemslogotyp i sin personliga marknadsföring, hänvisa till sitt medlemskap och att hon/han förbundit sig att följa ICFs etiska riktlinjer.


OBS! Ett företag får alltså inte ange att företaget har ett ICF-medlemskap eller att företaget använder ICFs etiska riktlinjer. Företag kan inte vara medlemmar, det är de enskilda coacherna som är det!


 

 

En ICF-certifierad coach får marknadsföra sig som Associate Certified Coach (ACC), Professional Certified Coach (PCC) eller Master Certified Coach (MCC).

OBS! Begreppet “Diplomerad ACC/PCC Coach” alt “Diplomerad ICF Coach” finns inte inom ICF. Titlar, beskrivningar och uttryck likt ovan bör enligt ICFs riktlinjer inte användas, vare sig  i marknadsföring eller andra sammanhang.


AV ICF GODKÄNDA UTBILDNINGAR: