Val till styrelsen genomförs vid årsmötet. Valberedningen tar fram och föreslår lämpliga kandidater i god tid före mötet, för att du som medlem ska hinna sätta dig in de kandidater valberedningen föreslår.

Du kan inte rösta via ombud, utan måste delta i valet IRL eller via länk.

Har du förslag på kandidater eller själv känner dig intresserad av ett styrelseuppdrag, är du mer än välkommen att höra av dig!

Valberedning 2020-2021

Eva Ohlsson
eva@eight-am.com

Anja Lindberg
anja.lindberg@coachutbildning.se