ICF International Coaching Federation är det globala branschorganet för professionella coacher och ICF Sverige är den nationella branchorganisationen.

ICF Sverige anordnar utbildningar, events, nätverksträffar mm i syfte att främja våra medlemmars och övriga intressenters intressen. ICF Sverige delar den globala visionen, missionen, kärnvärderingarna och de strategiska inriktningarna och har som uppgift att effektuera dessa på den svenska marknaden.

Styrelsen ICF Sverige

Ordförande

Dennis Larsson
Stockholm
tf Webb, tf Sociala Medier tf IT

Vice Ordförande

Jan Wicén
Stockholm
Marknadsföring & Kommunikation

Ekonomi

Carrol Ann Ewertsdotter Larsson
Staffanstorp
Ekonomi

Styrelseledamot

Eva Insero
Göteborg
Kompetens | Etik

Styrelseledamot

Katarina Callaghan
Halmstad
Medlem

Styrelseledamot

Partners

Styrelseledamot

Peter Englén
Stockholm
Forskning

Suppleant

Lena Sobel
Västerås
Kompetens

Suppleant

Lars Lagerstedt
Stockholm
Möten och Events

Administration | Ekonomi | Webb | IT

Administration hanterar alla löpande ärenden inom ekonomi, medlemsadministration, hemsida och övriga IT stöd.

Administration | Ekonomi

Eva Pettersson
Järbo

IT | Webmaster

Vakant

Etiska Rådet

Etiska rådets uppgift är att förse den svenska coachmarknaden med information, kurser och seminarier kopplade till ICFs etiska riktlinjer. Rådet stöttar även ICF Sveriges medlemmar i frågor relaterade till  etiska dilemman som kan uppstå i rollen som professionell coach.

Etiska Rådet

Etiska Rådet

Birgitta Granqvist
Göteborg

Etiska Rådet

Anna Byström
Stockholm

Etiska Rådet

Anita Edvinsson
Höganäs

Etiska Rådet

Vakant 

Forskningsforum

ICF Sveriges forskningsforum verkar för att sprida och stödja aktuell forskning och vetenskap om coaching. Skapar utrymme och dialog med fokus på gemensamt lärande och kunskapsutveckling

Forskningsforum

Agneta Lundgren
Stockholm

Forskningsforum

Vakant

Forskningsforum

Vakant​

Certifieringsrådet

Certifieringsrådet ansvarar för att säkerställa att information om ICFs certifieringsprocesser finns tillgängliga för ICF Sveriges medlemmar samt svarar på frågor relaterade till ICFs certifieringsprocess.

Certifiering

Certifiering

Vakant

Möten och Events

ICF Sverige anordnar löpande olika typer av möten och events i syfte att skapa värde för alla som är intresserade av professionell coaching. Vi träffas såväl online som fysiskt. Håll utkik i vår kalender samt i medlems- och nyhetsbrev efter kommande möten, events och aktiviteter som passar dig.

Möten och Events

Möten och Events

Stockholm

Möten och Events

Vakant
Stockholm

Möten och Events

Vakant
Stockholm

Möten och Events

Göteborg

Möten och Events

Möten och Events

Göteborg

Möten och Events

Möten och Events

Linda Björklund
Nordingrå

Möten och Events

Möten och Events

Stockholm

Möten och Events

Ulrika Eklund
Stockholm

Möten och Events

Stockholm

Redaktionsrådet

Redaktionsrådet publicerar nyheter inom coachområdet på ICFs hemsida samt sociala medier.  De skriver om forskning, metodik, olika tillämpningsområden inom coaching med mera. Har du önskemål, uppslag, tips eller vill bidra med en text du själv skrivit är du varmt välkommen att höra av dig till någon i redaktionsrådet.

Redaktionsrådet

Redaktionsrådet

Redaktionsrådet

Stockholm

Redaktionsrådet

ICF Coachpodden

ICF Carter Chapters Sweden har en egen poddcast där vi ger röst till professionell coaching i syfte att och öka förståelsen för vad coaching är och vad som kan möjliggöras med Professionell Coaching. Feedback och idéer inför kommande avsnitt är alltid varmt välkommet. Skriv en rad till podd@icfsverige.se

ICF Coachpodden

ICF Coachpodden

Stockholm

Valberedningen

Valberedningens uppdrag är att till årsmötet föreslå styrelse och ledamöter i ICFs styrelse och etiska råd och som ett led i detta undersöka vilka av nuvarande ledamöter som vill kvarstå, och vilka volontärer som kan vara intresserade och aktuella för uppdrag. Uppdraget innefattar också att föreslå en ordförande. Hur roller i övrigt fördelas inom styrelsen, inklusive vice ordförande, och i har vi inte uppfattat ligger i valberedningens uppdrag utan detta faller inom ramen för den nya styrelsens uppdrag och interna arbete. Detsamma gäller rollfördelning inom etiska rådet. Val till styrelsen och etiska rådet genomförs vid årsmötet varje år. Årsmötet hålls normalt under april månad. Har du förslag på kandidater till styrelsen, eller själv känner dig intresserad av ett styrelseuppdrag, är du välkommen att höra av dig till valberedningen!

ICF Sweden valberedning schema/tidsplan inför årsmötet 2021

  • 2020 sep-dec Kontakt med styrelsemedlemmar och etiska rådet
  • 14 dec Deltagande i styrelsemöte
  • 26 jan Deltagande i styrelsemöte
  • Jan-feb Analys av framtida behov av kompetens i styrelsen ( intervjuer av styrelsen samt några medlemmar ) samt ev framtagande av justering av mandatperioderna
  • Mitten av jan Förfrågan till medlemmarna om intresse för styrelsearbete och etiska rådet
  • 1 mar Klarlägg vilka styrelsemedlemmar vill kvarstå i styrelsen
  • 1 mar-20 mar Valberedningsarbete
  • 20 mar Förslag till sammansättning av styrelse/etiska rådet. Presentation till styrelsen (enligt stadgarna)
  • 1 apr Valberedningens förslag ut till medlemmarna
  • 12 april Årsmöte

Maila valberedning på valberedningen@coachingfederation.se

Valberedningen

Valberedningen

Liise Dahlqvist
Göteborg

Valberedningen