ICF (International Coach Federation) är det globala branschorganet för professionella coacher och i Sverige är ICF det nationella coachbranschförbundet inom företagarna, Sveriges största företagsorganisation. ICF verkar för coachingprofessionens utveckling hos såväl våra medlemmar som våra medlemmars kunder. ICF Sverige anordnar events och aktiviteter i syfte att främja medlemmarnas intressen att effektuera på ICFs globala vision och mission i Sverige. 

Styrelsen ICF Sverige

Ordförande

Dennis Larsson
Stockholm
PR / Kommunikation | tf Webb, Sociala Medier & IT

Vice Ordförande

Jan Wicén
Stockholm
Marknadsföring & Kommunikation

Ekonomi

Carrol Ann Ewertsdotter Larsson
Staffanstorp
Ekonomi

Styrelseledamot

Eva Insero
Göteborg
Kompetens | Etik

Styrelseledamot

Katarina Callaghan
Halmstad
Medlem

Styrelseledamot

Partners

Styrelseledamot

Peter Englén
Stockholm
Forskning

Suppleant

Lena Sobel
Västerås
Kompetens

Suppleant

Lars Lagerstedt
Stockholm
Möten och Events

Etiska Rådet

Etiska rådets uppgift är att förse ICF medlemmar i Sverige med råd, information, kurser och seminarier i etiska frågor kopplade till rollen som coach.

Etiska Rådet

Etiska Rådet

Birgitta Granqvist
Göteborg

Etiska Rådet

Anna Byström
Stockholm

Etiska Rådet

Anita Edvinsson
Höganäs

Etiska Rådet

Magnus Almgren
Sandviken

Forskningsforum

ICF Sveriges forskningsforum verkar för att sprida och stödja aktuell forskning och vetenskap om coaching. Skapar utrymme och dialog med fokus på gemensamt lärande och kunskapsutveckling

Forskningsforum

Agneta Lundgren
Stockholm

Forskningsforum

Göteborg

Forskningsforum

Certifieringsrådet

Certifieringsrådet ansvarar för certifieringsfrågor inom ICF Sverige och säkerställer att information inom certifieringsområdet finns tillgängliga för medlemmar samt svarar på frågor relaterade till certifiering.

Certifiering

Certifiering

Vakant

Möten och Events

ICF Sverige anordnar flera olika möten och events i syfte att skapa värde för våra medlemmar såväl som för våra medlemmars kunder. Vi träffas på lokala, nationella samt online events. Håll utkik i vår kalender samt i medlems- och nyhetsbrev efter möten, events och aktiviteter som passar dig.

Region Stockholm

Region Stockholm

Stockholm

Region Stockholm

Stockholm

Region Stockholm

Region Göteborg

Göteborg

Region Göteborg

Göteborg

Region Göteborg

Irene Ahren
Göteborg

Region Göteborg

Göteborg

Region Malmö

Region Malmö

Online Events

Online Events

Linda Björklund
Nordingrå

Online Events

Online Events

Stockholm

Online Events

Ulrika Eklund
Stockholm

Stora Coachingdagen

Hässelby

Stora Coachingdagen

Stockholm

Redaktionsrådet

Redaktionsrådet publicerar nyheter inom coachområdet på ICFs hemsida samt sociala medier.  De skriver om forskning, metodik, olika tillämpningsområden inom coaching med mera. Har du önskemål, uppslag, tips eller vill bidra med en text du själv skrivit är du varmt välkommen att höra av dig till någon i redaktionsrådet.

Redaktionsrådet

Redaktionsrådet

Redaktionsrådet

Stockholm

ICF Coachpodden

ICF Carter Chapters Sweden har en egen poddcast där vi gör röst till professionell coaching i syfte att och öka förståelsen för vad coaching är och vad som kan möjliggöras med Professionell Coaching. Feedback och idéer inför kommande avsnitt är alltid varmt välkommet. Skriv en rad till podd@icfsverige.se

ICF Coachpodden

ICF Coachpodden

Stockholm

Valberedning

Valberedningens uppdrag är att till årsmötet föreslå styrelse och ledamöter i ICFs styrelse och etiska råd och som ett led i detta undersöka vilka av nuvarande ledamöter som vill kvarstå, och vilka volontärer som kan vara intresserade och aktuella för uppdrag. Uppdraget innefattar också att föreslå en ordförande. Hur roller i övrigt fördelas inom styrelsen, inklusive vice ordförande, och i har vi inte uppfattat ligger i valberedningens uppdrag utan detta faller inom ramen för den nya styrelsens uppdrag och interna arbete. Detsamma gäller rollfördelning inom etiska rådet. Val till styrelsen och etiska rådet genomförs vid årsmötet varje år. Årsmötet hålls normalt under april månad. Har du förslag på kandidater till styrelsen, eller själv känner dig intresserad av ett styrelseuppdrag, är du välkommen att höra av dig till valberedningen!

Valberedningen

Johan Hederstedt
Nyköping
Sammankallande – maila Johan här

Valberedningen

Liise Dahlqvist
Göteborg

Valberedningen

Isabell Olsson
Malmö