ICF (International Coaching Federation) är det globala branschorganet för professionella coacher och i Sverige är ICF det nationella coachbranschförbundet inom företagarna, Sveriges största företagsorganisation. ICF verkar för coachingprofessionens utveckling på marknaden och i Sverige anordnar vi utbildningar, events och nätverksträffar mm i syfte att främja både våra medlemmars och våra medlemmars kunders intressen. Vi är stolta att vara en del ICF som är världens största organisation för professionellt utbildade coacher. Vi delar den globala visionen, missionen, kärnvärderingarna och de strategiska inriktningarna och har som uppgift att effektuera dessa på den svenska marknaden.

Styrelsen ICF Sverige

Ordförande

Dennis Larsson
Stockholm
tf Webb, tf Sociala Medier tf IT

Vice Ordförande

Jan Wicén
Stockholm
Marknadsföring & Kommunikation

Ekonomi

Carrol Ann Ewertsdotter Larsson
Staffanstorp
Ekonomi

Styrelseledamot

Eva Insero
Göteborg
Kompetens | Etik

Styrelseledamot

Katarina Callaghan
Halmstad
Medlem

Styrelseledamot

Partners

Styrelseledamot

Peter Englén
Stockholm
Forskning

Suppleant

Lena Sobel
Västerås
Kompetens

Suppleant

Lars Lagerstedt
Stockholm
Möten och Events

Kansliet

ICF Sveriges kansli hanterar löpande ärenden inom ekonomi, medlemsadministration samt andra operativa göromål för ICF Sveriges räkning.

Administration

Eva Pettersson
Järbo

Etiska Rådet

Etiska rådets uppgift är att förse den svenska coachmarknaden med information, kurser och seminarier kopplade till ICFs etiska riktlinjer. Rådet stöttar även ICF Sveriges medlemmar i frågor relaterade till  etiska dilemman som kan uppstå i rollen som professionell coach.

Etiska Rådet

Etiska Rådet

Birgitta Granqvist
Göteborg

Etiska Rådet

Anna Byström
Stockholm

Etiska Rådet

Anita Edvinsson
Höganäs

Etiska Rådet

Vakant 

Forskningsforum

ICF Sveriges forskningsforum verkar för att sprida och stödja aktuell forskning och vetenskap om coaching. Skapar utrymme och dialog med fokus på gemensamt lärande och kunskapsutveckling

Forskningsforum

Agneta Lundgren
Stockholm

Forskningsforum

Göteborg

Forskningsforum

Vakant​

Certifieringsrådet

Certifieringsrådet ansvarar för att säkerställa att information om ICFs certifieringsprocesser finns tillgängliga för ICF Sveriges medlemmar samt svarar på frågor relaterade till ICFs certifieringsprocess.

Certifiering

Certifiering

Vakant

Möten och Events

ICF Sverige anordnar flera olika möten och events i syfte att skapa värde för våra medlemmar såväl som för våra medlemmars kunder. Vi träffas på lokala, nationella samt online events. Håll utkik i vår kalender samt i medlems- och nyhetsbrev efter möten, events och aktiviteter som passar dig.

Region Stockholm

Region Stockholm

Stockholm

Region Stockholm

Region Stockholm

Vakant
Stockholm

Region Göteborg

Göteborg

Region Göteborg

Vakant
Göteborg

Region Göteborg

Vakant
Göteborg

Region Göteborg

Göteborg

Region Malmö

Vakant
Malmö

Region Malmö

Vakant
Malmö

Online Events

Online Events

Linda Björklund
Nordingrå

Online Events

Online Events

Stockholm

Online Events

Ulrika Eklund
Stockholm

Stora Coachingdagen

Stockholm

Redaktionsrådet

Redaktionsrådet publicerar nyheter inom coachområdet på ICFs hemsida samt sociala medier.  De skriver om forskning, metodik, olika tillämpningsområden inom coaching med mera. Har du önskemål, uppslag, tips eller vill bidra med en text du själv skrivit är du varmt välkommen att höra av dig till någon i redaktionsrådet.

Redaktionsrådet

Redaktionsrådet

Redaktionsrådet

Stockholm

Redaktionsrådet

ICF Coachpodden

ICF Carter Chapters Sweden har en egen poddcast där vi ger röst till professionell coaching i syfte att och öka förståelsen för vad coaching är och vad som kan möjliggöras med Professionell Coaching. Feedback och idéer inför kommande avsnitt är alltid varmt välkommet. Skriv en rad till podd@icfsverige.se

ICF Coachpodden

ICF Coachpodden

Stockholm

Webb | Sociala Medier | IT

En välmående ideell förening behöver ständigt förnyas och uppdateras för att vara aktuell. Hemsida, Sociala Medier och IT stöd behöver därav ständigt underhållas med senaste nytt och effektiva systemstöd.

Webmaster

Vakant

Social Media Manager

Vakant

IT Manager

Vakant

Valberedningen

Valberedningens uppdrag är att till årsmötet föreslå styrelse och ledamöter i ICFs styrelse och etiska råd och som ett led i detta undersöka vilka av nuvarande ledamöter som vill kvarstå, och vilka volontärer som kan vara intresserade och aktuella för uppdrag. Uppdraget innefattar också att föreslå en ordförande. Hur roller i övrigt fördelas inom styrelsen, inklusive vice ordförande, och i har vi inte uppfattat ligger i valberedningens uppdrag utan detta faller inom ramen för den nya styrelsens uppdrag och interna arbete. Detsamma gäller rollfördelning inom etiska rådet. Val till styrelsen och etiska rådet genomförs vid årsmötet varje år. Årsmötet hålls normalt under april månad. Har du förslag på kandidater till styrelsen, eller själv känner dig intresserad av ett styrelseuppdrag, är du välkommen att höra av dig till valberedningen!

Valberedningen

Johan Hederstedt
Nyköping
Sammankallande – maila Johan här

Valberedningen

Liise Dahlqvist
Göteborg

Valberedningen