Vårt varumärke

Det finns tydliga riktlinjer för hur varumärket ICF och våra certifieringsloggor får användas. Här under har vi lagt länkar till våra varumärkesanvisningar så att du som kund/klient enklare kan förstå och hitta vad du söker och du som är coach lätt kan göra rätt : LÄNK till hur du får titulera dig efter godkänd utbildning. LÄNK för ICF-certifierade coacher. LÄNK för medlemmar i ICF. LÄNK för företag med utbildningar godkända av ICF. Lite kort: ICF MEDLEM ICF-medlemskapet är personligt och giltigt ett år i taget. Det innebär att ICFs varumärke och logotyp endast får användas tillsammans med en medlems namn. Som medlem i ICF får coachen använda ICFs medlemslogotyp i sin personliga marknadsföring, hänvisa till sitt medlemskap och att hon/han förbundit sig att följa ICFs etiska riktlinjer. OBS! Ett företag får alltså inte ange att företaget har ett ICF-medlemskap eller att företaget använder ICFs etiska riktlinjer. Företag kan inte vara medlemmar, det är de enskilda coacherna som är det! ICF-CERTIFIERAD COACH ICF-certifieringen är också personlig. Det innebär att coachen endast får använda certifieringen tillsammans med sitt eget namn. Som certifierad coach visar coachen att hon/han behärskar de 11 kärnkompetenserna till olika grad, beroende på  certifieringsnivå; ICF Associate Certified Coach (ACC), ICF Professional Certified Coach (PCC) eller ICF Master Certified Coach (MCC). Certifieringen är aktuell i tre år. Den särskilda logotypen får användas under denna tid. Certifieringsnivån ska alltid vara utskriven, t ex ICF Associate Certified Coach (ACC)     En ICF-certifierad coach får marknadsföra sig som Associate Certified Coach (ACC), Professional Certified Coach (PCC) eller Master Certified Coach (MCC). OBS! Begreppet “Diplomerad ACC/PCC Coach” alt “Diplomerad ICF Coach” finns inte inom ICF. Titlar, beskrivningar och uttryck likt ovan bör enligt ICFs riktlinjer inte användas, vare sig  i marknadsföring eller andra sammanhang. AV ICF GODKÄNDA UTBILDNINGAR: