ICF är ledande i att utveckla och definiera filosofin om coaching och etablera en grund för etisk standard som ICF medlemmar förbinder sig att följa.

ICF Sveriges Etiska Råd 2017-2018:

Mats Ögren – extern
Joakim Muschött – medlem i ICF
Cecilia Gromark – medlem i ICF
Birgitta Granquist – medlem i ICF

 

_mg_7688Frågor till Etiska Rådet

skickar du  till etik@icfsverige.se, som bevakas kontinuerligt av rådets medlemmar. Du får svar från den mailadressen och en namngiven kontaktperson som blir den som bevakar och följer upp din fråga.
Vill du hellre ringa kan du höra av dig till Mats Ögren, 070-696 33 07 .

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna till etiska rådet.

Ett av ICFs strategiska mål är att försäkra sig om att vi är den mest relevanta branschorganisationen för professionella coacher. För att uppnå det arbetar vi ständigt på förbättringar och uppgraderingar av våra policys och processer så att vi på bästa sätt kan stödja våra medlemmar. Nu har den senaste uppdateringen av de Etiska riktlinjerna blivit klar och översatt till svenska.
Läs dem här: ICF Etiska Riktlinjer

De etiska riktlinjerna är samma i hela vår globala organisation och finns även att läsa på engelska på ICF Globals websida

ICF:s etiska riktlinjer adresserar tre nyckelområden: 3-nycklar

  1. The Philosophy of Coaching – International Coach Federation bygger på en form av
    coaching som utmärker klienten som experten i hans/hennes liv och arbete och har tron på att varje klient är kreativ,  resursfull och hel.
  2. The ICF Definition of Coaching – Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienter att maximera deras personliga och professionella potential.
  3. The ICF Standards of Ethical Conduct – ICF standard är en vägvisare för coacher inom följande områden: Professionell tillämpning i stort, professionell tillämpning mot klient, privata och konfidentiella samtal och intresse konflikter.