Sverige är ett aktivt land för professionella coacher, vi har 470 certifierade coacher vilket gör oss till femte största land i Europa.
Branschorganisationen grundades i USA 1995 och etablerades som ICF Nordic 1999 för de fem nordiska länderna. 2009 övertog ICF Sverige ansvaret för den svenska verksamheten och dess, i dagsläget, knappt 300 medlemmar.

ICF Sverige drivs som en ideell förening och arbetar med två syften:
* Etablera coaching som en erkänd profession
* Kvalitetssäkra coacher och coachutbildningar

Vi är en nationell förening med ett brett nätverk över landet och möts virtuellt och i gemensamma medlemsdagar. Vi finns också  representerade i regioner som ordnar lokala träffar.

ICF är den självklara branschorganisationen för professionella coacher i Sverige och är som sådan ansluten till Företagarna för att bevaka coachers intressen i näringslivsfrågor.