ICF,  International Coach Federation,  världens största branschorganisation för professionella coacher, startades 1995 och har idag drygt 20 000 medlemmar i över 100 länder. ICF:s främsta uppdrag är att kvalitetssäkra coachutbildningar och coacher, samt att etablera coaching som en vedertagen profession.

Kvalitetskontrollerad utbildning och certifiering är viktigt, för att kunder och klienter ska garanteras en kvalitetssäkring och veta vad de får när de väljer att arbeta med en professionell coach.

ICF arbetar med att sätta en hög etisk standard inom professionen, erbjuda oberoende certifiering samt bygga ett världsomspännande nätverk av professionella coacher.
Vår mission är att göra professionell coaching etablerat samt sprida kunskap om de positiva effekterna coaching har på individ, organisation och samhälle.

ICFs medlemmar och coacher certifierade av ICF kvalitetssäkras av International Coach Federation (ICF) och regleras av deras etiska riktlinjer.

Ställ krav på din coach – det gör vi!

Nedan ser du en kort film om ICF Global Community