Forskning om coachning

International Coach Federation är ledande inom att genomföra och förmedla forskning inom coachingområdet. På ICF Research Portal, kan du själv hitta resultatet av forskning i form av intressanta rapporter och undersökningar.

 

Om Forskningsforum i ICF Sverige:

• Sprider och stödjer aktuell forskning och vetenskap om coaching
• Skapar forum och dialoger med fokus på gemensamt lärande och kunskapsutveckling

Vi riktar oss till forskare och professionella coacher men också andra aktörer som vill veta mer om hur coaching eller coachande metoder ur ett vetenskapligt perspektiv kan användas för att skapa utveckling och resultat för individer och organisationer.

 

 

Artiklar från forskningsforum:

Gäst i podden avsnitt 11 är Eva Ohlsson, ordförande för ICF Sveriges Forskningsforum. Detta avsnitt handlar om forskning och coaching.

Kan chefen vara din coach? – Lena Gustafsson sammanfattar en metastudie kring coaching och ledarskap med ett coachande förhållningssätt av Joel A DiGirolamo och Thomas Tkach

8 områden en organisation som vill dra nytta av coachande ledarskap behöver ta hänsyn till – Eva Ohlsson sammanfatttar en studie av Rona S Beattie mfl.

En systematisk översyn av utfallet i executive coaching – Johan Hederstedt sammanfattar en studie av Andromachi Athanasopoulou  och Sue Dopson.

Vad är det som verkar fungera när vi sätter och försöker uppnå beteendemål? – Agneta Lundgren sammanfattar en studie av Kenneth Nowack.

Hur påverkas den fysiska hjärnan och klientens förflyttning under coaching? Leyla Avzel sammanfattar en studie kring neurospykologi och coaching av Richard E. Boyatzis & Anthony I. Jack.

 

Kontaktpersoner:

Eva Ohlsson ICF PCC certifierad coach och ordförande i Forskningsforum.

Ansvarig för forskningsfrågor i styrelsen är Johan Hederstedt, ICF PCC certifierad coach och styrelseordförande.

—————————————————————————————————————

ICF uppmuntrar och stödjer evidensbaserad tillämpning av aktuell forskning för effektiv coachning och coachande metoder.

Certifierade coacher inom ICF ska fatta välgrundade beslut kring metoder och tekniker de använder utifrån sin förmåga att kritiskt värdera tillgängliga validerade och relevanta resultat innan man tillämpar dem i coachning.

ICF tror att kombinationen av den teoretiska kunskap som kan dras från god forskning och den praktiserande coachens och coacheens mer underförstådda eller utforskande kunskap är en förutsättning för effektiv coaching.