Forskning om coachning

International Coach Federation är ledande inom att genomföra och förmedla forskning inom coachingområdet. På ICF Research Portal, kan du själv hitta resultatet av forskning i form av intressanta rapporter och undersökningar.

ICF uppmuntrar och stödjer evidensbaserad tillämpning av aktuell forskning för effektiv coachning. Coacher ska fatta välgrundade beslut kring metoder och tekniker de använder utifrån sin förmåga att kritiskt värdera tillgängliga validerade och relevanta resultat innan man tillämpar dem i coachning.

ICF tror att kombinationen av den teoretiska kunskap som kan dras från god forskning och den praktiserande coachens mer underförstådda eller utforskande kunskap är en förutsättning för effektiv coaching.

Är du själv forskare och vill komma i kontakt med coacher för din forskning kan du kontakta oss direkt genom Johan Hederstedt, styrelsens ansvarige för forskningsfrågor – eller för ett mer internationellt urval kontakta ICF Global.

Vi håller just nu också på att starta ett forskningsforum som ska fungera som en länk mellan forskare och praktik. Om du är intresserad kontakta gärna Eva Ohlsson, ICF PCC certifierad coach som kommer att vara sammanhållande.

Artiklar från forskningsforum:

En systematisk översyn av utfallet i executive coaching – Johan Hederstedt sammanfattar en studie av Andromachi Athanasopoulou  och Sue Dopson.

Vad är det som verkar fungera när vi sätter och försöker uppnå beteendemål? – Agneta Lundgren sammanfattar en studie av Kenneth Nowack.

Vilka 8 områden behöver en organisation som vill dra nytta av coachande ledarskap ta hänsyn till för att få ut störst effekt?  – Eva Ohlsson sammanfattar en studie av Beattie mfl.