International Coach Federation är ledande inom att genomföra och förmedla forskning inom coachingområdet. På ICF Research Portal, kan du själv hitta resultatet av forskning i form av intressanta rapporter och undersökningar.

Om Forskningsforum inom ICF Sverige:

 

Syftet är att sprida och stödja aktuell forskning och vetenskap om coaching samt skapa forum och dialoger med fokus på gemensamt lärande och kunskapsutveckling

Vi riktar oss till forskare och professionella coacher men också andra aktörer som vill veta mer om hur coaching eller coachande metoder ur ett vetenskapligt perspektiv kan användas för att skapa utveckling och resultat för individer och organisationer.

Artiklar från forskningsforum:

Kan chefen vara din coach? – Lena Gustafsson sammanfattar en metastudie kring coaching och ledarskap med ett coachande förhållningssätt av Joel A DiGirolamo och Thomas Tkach

8 områden en organisation som vill dra nytta av coachande ledarskap behöver ta hänsyn till – Eva Ohlsson sammanfatttar en studie av Rona S Beattie mfl.

En systematisk översyn av utfallet i executive coaching – Johan Hederstedt sammanfattar en studie av Andromachi Athanasopoulou  och Sue Dopson.

Vad är det som verkar fungera när vi sätter och försöker uppnå beteendemål? – Agneta Lundgren sammanfattar en studie av Kenneth Nowack.

Hur påverkas den fysiska hjärnan och klientens förflyttning under coaching? Leyla Avzel sammanfattar en studie kring neurospykologi och coaching av Richard E. Boyatzis & Anthony I. Jack.

ICF uppmuntrar och stödjer evidensbaserad tillämpning av aktuell forskning för effektiv coachning och coachande metoder.

Certifierade coacher inom ICF ska fatta välgrundade beslut kring metoder och tekniker de använder utifrån sin förmåga att kritiskt värdera tillgängliga validerade och relevanta resultat innan man tillämpar dem i coachning.

ICF tror att kombinationen av den teoretiska kunskap som kan dras från god forskning och den praktiserande coachens och coacheens mer underförstådda eller utforskande kunskap är en förutsättning för effektiv coaching.