När du vill ta hjälp av en coach kan det vara bra att fundera på följande:

  • Fundera över vad målet är med att träffa en coach. Vilka delar av ditt liv vill du utveckla i första hand?
  • Kontakta flera coacher innan du beslutar dig för att se så att personkemin stämmer och att coachen är duktig inom det området där dina behov finns. Många coacher erbjuder ett kort första möte där du får möjlighet att träffas och få mer insikt i processen
  • Det finns olika erfarenhetsnivåer på coacher. En coach som är medlem i ICF har alltid en grundnivå av utbildning.
    Diplomerad coach används inom ICF som beteckning för den som genomgått en coachutbilnding om mer än 60 timmar och klarat de praktiska och teoretiska prov som utbildningen innehåller. Det är en beteckning på en utbildad men ännu ej certifierad coach.
    Certifiering finns sedan i tre nivåer, Associate Certified Coach  ACC, Professional Certified Coach PCC och Master Certified Coach MCC.
    Välj utifrån behov!

Vill du veta lite mer om den coach du är intresserad av, kan du hitta mer info på
International Coach Federations globala sida – klicka här

 


 

Varför välja en ICF-certifierad coach?

Alla coacher som är certifierade hos ICF har ackrediterad coachutbildning, dokumenterad erfarenhet och kompetensutvecklar sig kontinuerligt.
ICF arbetar med att sätta en hög etisk standard inom professionen, erbjuda oberoende certifiering samt bygga ett världsomspännande nätverk av professionella coacher.

Vår mission är att göra professionell coaching etablerat samt sprida kunskap om de positiva effekterna coaching har på individ, organisation och samhälle.

ICF är den självklara branschorganisationen för professionella coacher både i Sverige och Globalt. Men du kan bli medlem i ICF redan när du är under utbildning och du kan vara certifierad utan att vara medlem. Så vill du vara helt säker på att den coach du väljer har de kvalifikationer du önskar, kan det vara klokt att börja med att ta en titt under “Sök coach” eller i ICF Globals register, alternativt be att få se din coachs aktuella medlems- och/eller certifieringsintyg.