Du som vill bli medlem i ICF Sverige börjar med att först söka medlemskap i den globala organisationen, med sitt säte i USA, och ansöker i samband med det också till den svenska föreningen ICF Sverige (bocka i rutan för Chapter Sweden). Ansök till båda via denna länk.
OBS! Du måste vara medlem i den globala huvudorganisationen (ICF Global), för att kunna vara med nationellt – du kan alltså inte enbart vara medlem i ICF Sverige.

ICF SverigeMedlemsåret sträcker sig från 1 april till 31 mars. Du betalar din första medlemsavgift enbart för de månader som återstår av medlemsåret. Om du betalar medlemsavgiften under januari, februari eller mars, betalar du för månaderna fram till 1 april plus ett helt års medlemskap, dvs ända fram till 31 mars året därpå.

Den årliga medlemsavgiften för den Globala organisationen är 245 USD och för ICF Sverige ca 1.600 SEK, (vilket också betalas i USD). Värdet på den svenska kronan i relation till USD varierar, varför siffrorna kan skifta något från ett betalningstillfälle till ett annat.

Medlemskapet blir aktivt så snart betalningen är genomförd och då kan du direkt logga in på Globala sidan och redigera din internationella profil. Du får ett kvitto i samband med betalningen som kan vara bra att skriva ut och spara. Vill du ha ett momsspecifierat kvitto på den svenska serviceavgiften skickar du ett mail till ekonomi@icfsverige.se med kopia på vad du betalat i svenska kronor.

OBS! Det är inte samma inloggningsuppgifter till ICF Sveriges hemsida som till Globala! Så eftersom vi i ICF Sverige inte kontinuerligt uppmärksammas av Global på nya medlemmar i vårt chapter, ber vi dig kontakta inloggning@icfsverige.se för att du ska få inloggningsuppgifter hit till den svenska sidan så att du ex kan göra dig sökbar under Sök coach – om du skickar ett mail (gärna med med kvitto/inbetalningsbekräftelse) så brukar det gå ganska snabbt!

Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas till annan person.

För ytterligare frågor vänligen kontakta oss.