International Coach Federation( ICF ) är världens största branschorganisation för professionellt utbildade coacher. Medlemskap i ICF Global ger tillgång till ett globalt yrkesnätverk och användbart arbetsmaterial samt möjliggör kvalitetssäkring gentemot kunder och klienter.

Medlemskap i ICF Sverige ger dig, utöver det lokala yrkesnätverket, dessutom tillträde till medlemsmöten i Sverige (IRL och på nätet), marknadsföring bl.a. under “Sök coach“, tillgång till medlemsforum på Facebook och LinkedIn, marknadsföringsmaterial på svenska, medlemsrabatter på konferenser, m.m.

ICF stöttar dig i din profession, globalt och nationellt, genom att bl.a. erbjuda kompetensutveckling, publicera forskningsresultat, dela resurser och visa på marknadsföringsverktyg, vilket bidrar till god affärsutveckling och professionella tillväxtmöjligheter.

Bli medlem här.