• Ulf Olsson
  • ACC
  • Om Ulf Olsson

  • Verksam som coach för Unionens förtroendevalda samt chefsmedlemmar

  • Kompetensområde

  • Kontaktinformation

  • Nordstadstorget 6 Göteborg, Göteborg
  • +46705121553
  • ulf.olsson@unionen.se
  • https://www.linkedin.com/in/ulftomasolsson?trk=hp-identity-name