• Sanna Wiker
 • 2-PCC
 • Om Sanna Wiker

 • Sanna Wiker har en bakgrund inom pedagogik, beteendevetenskap, akutmedicin och kommunikation, en kunskapsbredd som varit framgångsrik i de psykiskt utmanande miljöer, både nationellt och internationellt hon jobbat i. Det hon har sett och upplevt har gjort henne gett stor erfarenhet och kunskap om hur vår hjärna fungerar och hur vi kan lära oss hantera stressfyllda situationer och miljöer på ett framgångsrikt sätt.

  Att arbeta förebyggande och systematiskt med frågor som rör arbetslivet och säkerhet har varit i avgörande i alla de uppdrag hon haft så väl på operationssalen som i den afghanska Öknen och långt ut till havs. Hon är övertygad om att vår förmåga att prestera beror på det stöd vi får av en kultur som ger utrymme för att utvecklas som individer och lära oss av vår personliga erfarenhet. Först då tar vi ansvar för oss själva och våra medmänniskor, ser vår potential och blir handlingskraftiga.

  Som Learning & Development Specialist är hon en inspirerande coach med fallenhet för att utveckla team, ledare och medarbetare. För henne är det viktigt att vara tydlig i sin kommunikation, duktig på att skapa motivation och delaktighet samt vara trygg i att ge kontinuerlig feedback. Hennes förståelse för varför människor inte alltid vill förändra sitt arbetssätt baserad på erfarenhet av människors lärande. Hon tror på vara prestigelös i val av arbetssätt och metodik för att ha förståelse för vilka lösningar som passar och fungerar i just den unika organisationen eller för just den unika klienten. Hon har en förmåga att skapa förtroende och goda relationer och att vara ett professionellt tryggt stöd med stark integritet i sin coaching.

  Sanna arbetar efter två övertygelser; tillsammans är vi starka och siste man skall in i mål. Hon arbetar efter två övertygelser; tillsammans är vi starka och envar har vi förmåga att påverka vår omgivning.

  Learning & Development Specialist
  Coach (PCC ICF & NLP) | MSc Medicine | MA Media & Communication

  Sanna Wiker

  Mobil; +46 (0)700 422 420

  AQILA

  E-mailsanna.wiker@aqila.se

  LinkedInProfile.

  PCC-Certified Coach by ICF, Certified Coach by INLPT

  MSc in Medicine, MA in Media & Communications

  Certified Registered Nurse Anesthetist

 • Kompetensområde

 • Agil Coaching, Arbetsmiljöarbete, Företagskultur, Förändringsledning, Hälsocoaching, Kommunikation, Kompetensförsörjning, Konflikthantering, Motivation, NLP (Neuro Ligvistisk Programmering), Omställning, Organisationsutveckling, Personal / HR, Projektledning, Självledarskap, Stresshantering, Teamutveckling
 • Kontaktinformation

 • Hållstavägen 16, 61139 Nyköping
 • 0700-422420
 • sanna.wiker@aqila.se
 • www.aqilautveckling.se
 • https://www.linkedin.com/in/sannawiker/