• Ralf Hedin
 • 1-ACC
 • Om Ralf Hedin

 • Jag har arbetat med människor under hela mitt yrkesliv; i Polisen, Regeringskansliet och den kommunala världen. Och jag har jobbat utomlands, i olika kulturer. Jag har en rad utbildningar i ledarskap och är nu på mitt sjätte chefsuppdrag.

  Genom åren har jag prövat ett stort antal metoder för utveckling för både enskilda individer och organisationer. Ingenting har varit så kraftfullt som coaching. Jag kom i kontakt med professionell coaching 2013, gick utbildning i coachande ledarskap 2014, grundutbildning enligt Internationella coachfederationens kriterier (ACC) 2015 och fördjupningsutbildningen (PCC) 2019.

  Jag tar uppdrag som coach i Mälardalen och angränsande områden (eller digitalt och då finns så klart inga geografiska begränsningar).

  Företagsnamnet, Provocus, är en sammandragning av de latinska orden för "utmanande vän". Det beskriver, tycker jag, på ett bra sätt vad en coach är. Man vill väl men är inte rädd att under processen ställa de jobbiga frågorna.

 • Kompetensområde

 • Chefs- och Ledarskapsutveckling, Företagskultur, Förändringsledning, Jobbcoaching, Karriärcoaching, Kommunikation, Konflikthantering, Ledningsgruppscoaching, Livscoaching, Organisationsutveckling, Projektledning, Relationscoaching, Självledarskap, Strategiarbete, Stresshantering, Teamutveckling
 • Kontaktinformation

 • Mälardalen,
 • 0734400513
 • ralf.hedin@gmail.com
 • www.provocus.se
 • Ralf Hedin