• Petra Cederhed
  • ACC
  • Om Petra Cederhed

  • Jag är VD för Gothia Akademi och rätt person att prata med om du är nyfiken på våra coachutbildningar.

  • Kompetensområde

  • Kontaktinformation

  • Danska vägen 20 Göteborg 41266, 41266 Göteborg
  • 031-719 50 90
  • petra.cederhed@gothia-akademi.se
  • https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAIAAAFrtNcBIm5xOJ95lteEB4YXmDJmZvfuj4s&trk=nav_responsive_tab_profile_pic