• Mikael Gordon
 • ACC
 • Om Mikael Gordon

 • Under mitt yrkesverksamma liv har jag skaffat en bred erfarenhet från internationellt näringsliv – främst inom Medicinsk Teknik och Life Sciences – men tidigare i min karriär även inom IT och som Management Konsult. Mitt intresse för ledarskapsfrågor har successivt ökat under mina år i företagsledande roller där jag bl.a. startat företag, drivit tillväxtbolag, genomfört omstruktureringar samt lett divisioner inom storföretag i både svåra och goda tider. Mina senare linje-befattningar var som President Global Markets för Haemonetics Corporation (NYSE:HAE) och flertalet positioner som General Manager/Vice President inom GE Healthcare (NYSE:GE).

   

  1999/2000 deltog jag i en omfattande ledarutbildning på Levinson Institute i Boston, USA. Det var där jag kom i kontakt med ”Requisite Organization” för första gången. Detta kom att väsentligt påverka mig och mitt ledarskap i samtliga chefsbefattningar jag haft sedan dess. För mig är inte ”Requisite Organization” ytterligare en management disciplin utan det sätt på vilket jag utövat mitt chefskap under resten av min karriär. Att ha praktisk erfarenhet av hur man implementerar detta ledarskapssystem tjänar mig väl i min nya konsultroll.

   

  Vägen till framgång innebär för mig att arbeta tillsammans med individerna i ledningsgruppen och den övriga organisationen för att gemensamt forma vision, strategi och handlingsplaner. Under åren har jag kommit till insikt om vikten av – för att inte säga skyldigheten man har som chef och ledare - att utveckla varje enskild anställd till att uppnå sin yttersta potential.  För att stärka mig i min roll som ledarskapskonsult har jag utbildat mig inom coaching under 2015-2016. En kompetens som jag finner är ett naturligt komplement till mina tidigare erfarenheter för att bättre kunna bistå ledare med sin personliga utveckling.

   

  Detta är min passion – att bistå individer och organisationer att uppnå sina mål genom att utvecklas som ledare och individer. Det är intressant att konstatera att personlig utveckling är lika relevant för chefer i större organisationer som för enskilda medarbetare.

   

  Jag är numera verksam som ledarskapskonsult för företag och organisationer som önskar tydlighet i struktur och roller, samt som Executive Coach med fokus på chefer som vill utvecklas i sitt ledarskap både på det personliga och professionella planet.

 • Kompetensområde

 • Kontaktinformation

 • Stockholm Stockholms län 11425 SE, 11425 Stockholm
 • +46-708-458-559
 • mikael.gordon@gmail.com
 • https://www.linkedin.com/in/mikaelgordon