• Mia Skjöldebrand Hedström
  • 2-PCC
  • Om Mia Skjöldebrand Hedström

  • Mia är beteendevetare med inriktning på individen, grupper och lärande inom organisationer. Mia är Professional Certified Coach (PCC) och verksam som coach, mentorcoach och utbildare på Diplom- och påbyggnadsutbildningar inom coaching.

  • Kompetensområde

  • Kontaktinformation

  • Miklagårdsvägen 7 Bromma 16855, 168 55 Bromma
  • 0703-378025
  • miaskj@gmail.com
  • Mia Skjöldebrand Hedström