• Marion Ehmann
 • 2-PCC
 • Om Marion Ehmann

 • Jag är ICF-certifierad coach samt organisationskonsult och jurist. Min särskilda fokus inom min coaching är jurister, andra konsulter i delägarstyrda organisationer samt företagare. Jag har studerat ledarskap, kvalitetsutveckling, arbetslivspedagogik och kognitiv psykologi på högskolenivå. Jag coachar på svenska, tyska och engelska, mest i telefon eller via videolänk, men även i personliga samtal.

 • Kompetensområde

 • Chefs- och Ledarskapsutveckling, Förändringsledning, Organisationsutveckling
 • Kontaktinformation

 • Luntmakargatan 52 Stockholm 11358, 11358 Stockholm
 • +46(0)766333580
 • marion.ehmann@venturisconsulting.com
 • https://venturisconsulting.com/team/marion-ehmann/
 • https://www.linkedin.com/pub/marion-ehmann/19/699/821