• Marion Ehmann
  • 2-PCC
  • Om Marion Ehmann

  • Jag är ICF-certifierad coach samt organisationskonsult och jurist. Min särskilda fokus inom min coaching är jurister, andra konsulter i delägarstyrda organisationer samt företagare. Jag har studerat ledarskap, kvalitetsutveckling, arbetslivspedagogik och kognitiv psykologi på högskolenivå. Jag coachar på svenska, tyska och engelska, mest i telefon eller via videolänk, men även i personliga samtal.

  • Kompetensområde

  • Kontaktinformation

  • Luntmakargatan 52 Stockholm 11358, 11358 Stockholm
  • +46(0)766333580
  • marion.ehmann@kimeru.cc
  • http://kimeru.cc/?lang=sv
  • https://www.linkedin.com/pub/marion-ehmann/19/699/821