• Marianne Jönsson
 • 2-PCC
 • Om Marianne Jönsson

 • ICF Professional Certified Coach (PCC) | Mentorcoach | En av tio författare till boken "Tips från coachen 2 - Led dig själv" med kapitel "Ledarskap med själ och hjärta" |

  Med hjälp av professionell coaching och min palett av verktyg, hjälper jag dig att lyssna inåt och skapa ditt unika uttryck som gör avtryck. Att finna ditt unika sätt att leda dig själv för ett hållbart självledarskap. Mitt mål är att inspirera till nya tankar och insikter med hjälp av det coachande förhållningssättet. Coachens verktygslåda är kraftfull i all sin enkelhet och det är omöjligt att på förhand veta vilken kraftfull fråga som leder till nya insikter och genombrott. Magi uppstår i denna kreativa och skapande process.

  Coaching för högkänsliga personer (HSP; Highly Sensitive Person). Att vara högkänslig är ett personlighetsdrag som är medfött. Uppskattningar visar att en av fem av alla människor kan beskrivas som högkänsliga, med en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Det medfödda personlighetsdraget innebär ett djupare sätt att bearbeta tankar och känslor, större empati, större tendens att bli överstimulerad, samt en högre känslighet för detaljer och stimuli.

  I antologin “Tips från coachen 2 | Led dig själv” delar jag tankar och insikter från min utvecklingsresa i kapitlet "Ledarskap med själ och hjärta". En resa som bekräftar att vi alla har en kraft och inre potential inom oss. Vad skulle hända om vi använder denna kraft i hela livet, alltid? Vad är då möjligt? Det vi fokuserar på växer, det vi ger energi ökar i sin kraft. Med det personliga ledarskapet i fokus är allt möjligt!

 • Kompetensområde

 • Hälsocoaching, Livscoaching, Mentorcoaching, Mindfulness, Motivation, Självledarskap, Stresshantering
 • Kontaktinformation

 • , Lund
 • 0708869442
 • marianne.jn@live.se
 • www.linkedin.com/in/mariannejönsson