• Margaretha Öström
 • 1-ACC
 • Om Margaretha Öström

 • Vill du nå nya resultat? Hållbart ledarskap?

  Jag använder en handlingsorienterad form av coaching för att nå en individs- eller grupps mål. Oavsett vilka områden coachingen handlar om ska varje möte leda minst ett steg närmare uppsatt mål. Fokus läggs på vad man vill uppnå i motsats till det man vill ifrån. Leading Insight's metodik går ut på att lyfta de resurser som fungerar och förstärka dessa i motsats till att lägga fokus vid brister. Konceptet är väl beprövat, kraftfullt och ger fina resultat.

  Vår coaching används då:

  - Individen behöver karriärväxling/ny roll
  - Individen/gruppen behöver nå högre/nya resultat
  - Individen/gruppen behöver utveckling

   

 • Kompetensområde

 • Chefs- och Ledarskapsutveckling, Karriärcoaching, Kompetensförsörjning, Ledningsgruppscoaching, Mindfulness, Organisationsutveckling, Självledarskap, Teamutveckling
 • Kontaktinformation

 • ,
 • 0731-54 35 74
 • m.ostrom@leadinginsight.se