Medlemmens grupper

  • aktiv för 1 vecka, 5 dagar sedan

    Grupp för medlemmar intresserade av medlemsträffar som genomförs online, via vår konferens/mötesplattform Zoom.
    Vi har, sedan  vårt första möte 6 april 2016, haft flera intressanta och engagera […]

    Offentlig grupp / 84 medlemmar