• Lena Asplund Sander
 • 1-ACC
 • https://www.youracclaim.com/badges/929deea8-2746-4102-8f1d-0dff0c38d513/public_url
 • Om Lena Asplund Sander

 • ”Tror på människor och människans potential, stödjer människor i olika roller och situationer att identifiera vad man vill uppnå och genomföra förändringsresan för att uppnå det man vill åstadkomma”

  Lena är en senior civilekonom med många års erfarenhet från stora globala organisationer inom bankvärlden, i olika roller som chef och ledare i en global miljö. Har en gedigen erfarenhet av förändringar och dess konsekvenser på organisationen och individerna. Lena coachar inom följande områden;

  • Karriärutveckling
  • Omställning
  • Coachande ledarskap - ledarträning
  • Stöd vid förändringar/omställning - organisationer, människor och grupper.
  • Individuellt ledarstöd/ledarskap på distans/medarbetarstöd/karriärutveckling.
  • Utbildning samt grupp utveckling.
  • Stöd vid rekrytering, urval och tillsättning av ledare och specialister.

  Erfarenhet

  Lena är en senior ledare i olika roller - förändring/transformationer/ avdelningar med mångårig erfarenhet av att leda och driva förändringar och utveckling innefattande processer, IT och människor – på olika nivåer - individ, team samt organisation.

  Lena har i sin roll som ledare tillämpat coachande ledarskap och förhållningssätt dagligen under många år och vet vilken positiv effekt det har på medarbetare och organisationen.

  Detta har gjort att Lena utbildade sig till coach 2014.

  Sagt om mig

  • Varför skall du gå coachutbildning, du är ju en coach i ditt sätt att vara och leda.
  • Har fått mig att höja blicken och se vad som pågår i mig själv och runt mig, stöttat mig i att utforska vad jag vill och att ta nästa steg i den nya riktningen.
  • Skapar förtroende, lyssnar aktivt, vänder på mina frågeställningar har gjort att jag ser på mig själv som ledare på ett nytt, ”modernt”, sätt.
  • Puschar mig i mitt jobbsökande, köper inte allt jag säger, väcker tankar om nya möjligheter genom ”jobbiga” frågor, som gjorde att jag fick nytt arbete.
  • Lena ser människan, förstår att man försöker göra sitt bästa, under givna förutsättningar.
  • Jag har blivit mer observant på mig själv, hur jag reagerar och agerar i olika situationer både på jobbet och privat.

  Intyg - Certifieringar:

  • ICF – Associate Certified Coach (ACC)
  • Coachande ledarskap i praktiken
  • Certifiering . JTI®. ’Förstå, presentera och tillämpa. JTI® samt tolka och ge professionell återkoppling på TypeView JTI- profilen.

  Lena motiveras av att följa sina klienter i förändringsprocessen, finnas där som ett stöd för klientens resa med nya steg och mot nya mål!

  Annat

  Lena är ledamot i ICF Charter Chapter Sweden styrelse sedan 2019.

 • Kompetensområde

 • Chefs- och Ledarskapsutveckling, Företagskultur, Förändringsledning, Jobbcoaching, Karriärcoaching, Kompetensförsörjning, Ledningsgruppscoaching, Omställning, Organisationsutveckling, Projektledning, Rekrytering, Självledarskap, Strategiarbete, Styrelsearbete, Teamutveckling
 • Kontaktinformation

 • Stockholm, 11239 Stockholm
 • +46706579961
 • lena@sander.nu
 • In progress
 • https://www.linkedin.com/in/lenaasplundsander