• Lena Asplund Sander
 • ACC
 • Om Lena Asplund Sander

 • Är intresserad av att arbeta som coach, mentor eller handledare inom följande områden;

  • Stöd vid förändringar/omställning - organisationer, människor och grupper.
  • Individuellt ledarstöd och ledarskap på distans samt medarbetarstöd/karriärutveckling.
  • Utbildning samt grupp utveckling.
  • Stöd vid rekrytering, urval och tillsättning av ledare och specialister.
  • Utveckla en förståelse för våra olika preferenser för ensklida individer och grupper - . JTI®.
 • Kompetensområde

 • Kontaktinformation

 • , Stockholm
 • +46706579961
 • lena@sander.nu
 • In progress
 • linkedin.com/in/lenaasplundsander