• Karolina Palmberg
 • 1-ACC
 • Om Karolina Palmberg

 • Karolina Palmberg
  Är utbildad beteendevetare med en Filosofie Magister i Kognitiv Psykologi. En professionell coach och arbetar enligt ICF etiska riktlinjer och kärnkompetenser.

  Sedan 20 år har Karolina arbetat med Kognitiva Beteende Förändringar i kombination med beroendeterapi, självskadebeteende och förändringsarbete.
  En expert på ätbeteende och livsstilhälsa.

  Karolina är #ätstörningsexperten och coachar närstående och drabbade med en ätstörning.
  Karolina är en uppskattad och efterfrågad föreläsare med utgångspunkt i metoden Time to Think enligt Nancy Kleine, där den tänkande miljön och de 10 komponenterna samverkar

 • Kompetensområde

 • Familjecoaching, Förändringsledning, Hälsocoaching, Karriärcoaching, Livscoaching, Mindfulness, Organisationsutveckling, Personal / HR, Självledarskap, Stresshantering, Styrelsearbete
 • Kontaktinformation

 • Stockholm, 13553 Stockholm
 • 0702260746
 • karolina@karolinapalmberg.se
 • http://www.karolinapalmberg.se
 • https://se.linkedin.com/pub/karolina-palmberg/5b/733/102