• Karin Sundbro
  • 3-MCC
  • Om Karin Sundbro

  • "Genom praktisk utbildning och coaching stöttar jag företag att blomstra genom att de inte längre läcker energi; varken pengar, tid eller medarbetare."

  • Kompetensområde

  • Kontaktinformation

  • Snorres Väg 38 Lund 22474, 22474 Lund
  • +46(0)763267068
  • karin.sundbro@gmail.com
  • https://www.sundbrocoaching.se