Henrik Cederhed

  • Henrik Cederhed
  • MCC
  • Om Henrik Cederhed

  • Civilekonom och MCC verksam som examinator, utbildare och coachmentor på Gothia Akademi.

  • Kontaktinformation

  • Danska vägen 20 Göteborg 41266, 41266 Göteborg
  • +46-707-560 540
  • henrik.cederhed@gothia-akademi.se