Gunilla T Jonsson

  • Gunilla T Jonsson
  • PCC
  • Om Gunilla T Jonsson

  • Executive Coach och Organisationskonsult i Previas nationella team för organisations & ledarskap (NOL). Coachar chefer och ledningsgrupper på olika nivåer i näringsliv, offentlig sektor och akademier med fokus på uppdraget, verksamhetsnytta och humanism. Utgångspunkt i hela människan som individ och person med direkt koppling till uppdrag, roll, system och sammanhang.

    Internationellt certifierad trainer i Corporate Based Maindfulness Training (CBMT) för Potential Project; Focused Minds & Organizational Excellence.

  • Kontaktinformation

  • St. Eriksgatan 113, 5 tr Stockholm Stockholms län 102 31 SE, 102 31 Stockholm
  • 070-440 22 33, 070-434 43 59
  • gunilla.t.jonsson@previa.se