• Gunilla T Jonsson
 • 3-MCC
 • Om Gunilla T Jonsson

 • Executive Coach och Organisationskonsult i Previas Nationella team för Organisation & Ledarskap (NOL). Coachar chefer och ledningsgrupper inom näringsliv, offentlig sektor och akademier med fokus på uppdraget, verksamhetsnytta och humanism. Utgångspunkt i hela människan med direkt koppling till intention, uppdrag, roll, system och sammanhang.

  Internationellt certifierad trainer i Corporate Based Maindfulness Training (CBMT) för Potential Project samt lärare i MBSR, Center for Mindfulness Sweden.

 • Kompetensområde

 • Chefs- och Ledarskapsutveckling, Företagskultur, Förändringsledning, Kommunikation, Ledningsgruppscoaching, Mindfulness, Organisationsutveckling, Teamutveckling
 • Kontaktinformation

 • St. Eriksgatan 113, 5 tr Stockholm Stockholms län 102 31 SE, 102 31 Stockholm
 • 070-440 22 33, 070-434 43 59
 • gunilla.t.jonsson@previa.se