• Eva Marie Rödström
  • ACC
  • Om Eva Marie Rödström

  • Verksam som intern coach inom Centrum för marin evolutionsbiologi, CeMEB.

  • Kontaktinformation

  • Institutionen för marina vetenskaper - Tjärnö, Göteborgs universitet Strömstad 45296 SE, 45296 Strömstad
  • 0766229630
  • eva.marie.rodstrom@gu.se
  • http://marine.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xrodev
  • https://www.linkedin.com/in/eva-marie-rödström-04642525?trk=hp-identity-name