• Eva Kara Posse
 • 2-PCC
 • Om Eva Kara Posse

 • Eva Kara arbetar främst med executive coaching och coaching för entreprenörer samt med teamcoaching i företag och organisationer. Hennes inriktning är främst självledarskap och att leda andra i förändring med fokus på VD-skap/ledarskap, samarbete/samspel samt helhetssyn.
  Hon leder också sedan 2003 Internationell Coachutbildning Inner & Outer Management för bl a chefer, ledare och konsulter.

  Hon är förmodligen en av Sveriges mest erfarna coacher och coach/ledarutbildare. Förutom fokus på coachande principer och kärnkompetenser tar hon också utgångspunkt från neuroscience och andra relevanta områden för att på bästa sätt säkerställa varaktig utveckling och hållbart resultat.

  I grunden är Kara civilekonom med påbyggnad i beteendevetenskap. Förutom hennes utbildningar inom coaching såsom executive- livs- business coaching är hon är också utbildad i bl a ledarskap och teamskap, kommunikation, stresshantering inkl psykisk ohälsa samt har djup erfarenhet av personlig utveckling, medvetandeträning och meditation.

  Kara har arbetat med människors professionella och personliga utveckling på olika sätt i mer än 25 år, varav många år i som boende och verksam i Australien och i Indien.

  Kara har dessutom gedigen erfarenhet från egna operativa och strategiska chefs- och ledarbefattningar, inkl VD.

  Hon kombinerar sin ledar- affärs- och organisationskompetens med sin långa och gedigna erfarenhet inom coaching med en djup erfarenhet inom området personlig utveckling och hälsa på ett sätt som gör såväl hennes coachingprogram som utbildningar unika.

  https://www.linkedin.com/in/evakaraposse/ www.innerandouter.com

 • Kompetensområde

 • Agil Coaching, Chefs- och Ledarskapsutveckling, Företagskultur, Försäljning, Förändringsledning, Hälsocoaching, Karriärcoaching, KBT (Kognitiv Beteende Terapi), Kommunikation, Konflikthantering, Ledningsgruppscoaching, Livscoaching, Mindfulness, Motivation, Projektledning, Relationscoaching, Självledarskap, Strategiarbete, Stresshantering, Styrelsearbete, Teamutveckling
 • Kontaktinformation

 • , Stockholm
 • +46 733503908
 • kara@innerandouter.com
 • http://www.innerandouter.com