Eva Ohlsson

  • Eva Ohlsson
  • PCC
  • Om Eva Ohlsson

  • Entreprenör och konsult inom ledarutveckling och verksamhetsutveckling sedan 15 år. Professionell coach (PCC),arbetar främst med  företagsledare, generaldirektörer, ledningsgrupper och individer som vill skapa en exceptionell utveckling i sina liv och verksamheter.  Tidigare lång erfarenhet som chef för bolag i näringslivet. Bakgrund som forskare och lärare vid Stockholms universitet. Jurist med vidareutbildning inom ekonom och beteendevetenskap. Licensierad i ett 20-tal metoder och verktyg. Starkt engagemang för att bidra till samhälls- och verksamhetsutveckling genom ledarskap och utnyttjande av människans potential såväl i Sverige som internationellt. Ordförande i ICF Forskningsforum och delägare i Eight am som stödjer ledare och organisationer att navigera i det nya landskap som växer fram.

  • Kontaktinformation

  • Mäster Samuelsgatan 36 Stockholm 111 57, 111 57 Stockholm
  • +46702358780
  • eva@eight-am.com
  • https://eight-am.com
  • Eva på Linkedin