• Elisabet Sandborgh
 • 1-ACC
 • Om Elisabet Sandborgh

 • Jag är ACC-certifierad ICF-coach och diplomerad  på PCC-nivå.

  Jag erbjuder coachtjänster, både individuellt och gruppcoaching enligt backstagemetoden, samt föreläsningar/workshops i coachande ledarskap och hållbart ledarskap. Mina coachområden är framför allt ledarskapsutveckling och balans i livet. Jag har ett samarbetsavtal med Kommuncoacherna.

  Bakgrund: Jag är legitimerad lärare (musik och svenska) med 20 års erfarenhet av undervisning och jag har varit skolledare (bitr rektor och rektor) under 17 år, fram till jan 2019. Jag är utbildad samtalsledare för utvecklingsgrupper genom backstagemetod. Jag har hållit utbildningsdagar i coachande ledarskap och självledarskap på Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

  Jag har god kommunikativ förmåga, min kreativitet gör att jag har god förmåga att se saker ur olika perspektiv och min långa erfarenhet av samtal med medarbetare, elever och föräldrar gör att jag känner mig trygg i en coachande roll.

 • Kompetensområde

 • Kontaktinformation

 • Vasastan/Norrmalm, Stockholm,
 • 0721808792
 • lisa@sandborgh.se
 • www.sandborgh.se
 • Elisabet Sandborgh