• Conny Wahlström
 • 1-ACC
 • Om Conny Wahlström

 • ICF Certified Coach (ACC) och konsult.

  EQ-i 2.0 certifierad.

  Diplomerad mindfulness instruktör.

  Bidrar till att stödja främst ledare, specialister och grupper till en hållbar utveckling.
  Utvecklar anpassade utvecklingsprogram. Individuella, team- grupputveckling och verksamhetsnivå.
  Grunden i alla program är coachning som pedagogisk metod blandat med utbildning och handledning i ledarskap. Delar av utbildningen kan ske via utbildningsmoduler mixat med coachning via nätet.
  EQ eller emotionell intelligens innehåller förmågor vi kan utveckla under hela livet. För ledare i en snabbt föränderlig tid är en av nycklarna till ett flexibelt ledarskap att de känslomässiga och sociala förmågorna är utvecklade. Läs mer om EQ här.

  Bakgrund som utbildad socialarbetare (socionomutbildning), arbetat inom offentlig sektor både som anställd och under många år inom det politiska livet.

  Varit politiker på ledande positioner och tjänsteperson i ledande befattningar. Erfarenheter från ideell sektor, offentlig sektor på både kommunal och statlig nivå. Har erfarenhet och inblick i näringslivsvärlden.

  Viktiga värdeord för mig är: 

  - långsiktigt hållbart samhälle
  - jämställdhet mellan könen
  - HBTQ – lika rätt
  - mångfald ger utveckling
  - hållbart arbetsliv/ledarskap

  Jag har arbetat med förändringsarbete under hela mitt vuxna liv på olika nivåer både i och utanför yrkeslivet.

  Efter att ha lämnat ett uppdrag som statssekreterare i maj 2016 ser jag stora möjligheter med att använda mina kunskaper och samlade erfarenheter till att coacha enskilda människor, grupper och organisationer till en mer hållbar situation.

  Som tidigare chef har jag använt ett coachande förhållningssätt framgångsrikt. Att stötta människor till att växa och utvecklas har alltid varit något jag brinner för.
  Se CV:

 • Kompetensområde

 • Kontaktinformation

 • Sibeliusgången 50, 164 76 Kista
 • conny.wahlstrom@gmail.com
 • http://www.connywahlstrom.se
 • https://se.linkedin.com/in/conny-wahlström-a57a293a