• Conny Wahlström
 • 1-ACC
 • Om Conny Wahlström

 • Coachar ledare, specialister och medarbetare till personlig utveckling och effektivitet.

  ICF Certified Coach (ACC) och konsult.

  EQ-i 2.0 certifierad.

  Diplomerad mindfulness-instruktör.

  Anpassade utvecklingsprogram utifrån behov. Individuella, team- grupputveckling och verksamhetsnivå.
  Grunden är coachning som pedagogisk metod blandat med utbildning och handledning i ledarskap.
  För ledare i en snabbt föränderlig tid är en av nycklarna till ett flexibelt ledarskap att de känslomässiga och sociala förmågorna är utvecklade.
  Har certifikat i en mätmetod (EQ-i 2.0) som visar styrkor och utmaningar när det gäller dina känslo- och sociala förmågor.  EQ eller emotionell intelligens innehåller förmågor vi kan utveckla under hela livet.  Läs mer om EQ här.

  Bakgrund som utbildad socialarbetare (socionomutbildning), arbetat inom offentlig sektor både som anställd och under många år inom det politiska livet.

  Varit politiker på ledande positioner och tjänsteperson i ledande befattningar. Erfarenheter från ideell sektor, offentlig sektor på både kommunal och statlig nivå. Har erfarenhet och inblick i näringslivsvärlden.

  Har arbetat med förändringsarbete under hela mitt vuxna liv på olika nivåer både i och utanför yrkeslivet.

  Efter att ha lämnat ett uppdrag som statssekreterare i maj 2016 ser jag stora möjligheter med att använda mina kunskaper och samlade erfarenheter till att coacha enskilda människor, grupper och organisationer till en mer hållbar situation.

  Som tidigare chef har jag använt ett coachande förhållningssätt framgångsrikt. Att stötta människor till att växa och utvecklas har alltid varit något jag brinner för.
  Se CV:

 • Kompetensområde

 • Chefs- och Ledarskapsutveckling, Företagskultur, Förändringsledning, Jobbcoaching, Karriärcoaching, Kommunikation, Konflikthantering, Ledningsgruppscoaching, Mentorcoaching, Mindfulness, Motivation, Organisationsutveckling, Presentationsteknik, Projektledning, Rekrytering, Självledarskap, Strategiarbete, Stresshantering, Styrelsearbete, Teamutveckling
 • Kontaktinformation

 • Kvissle 295, 84562 Svenstavik
 • conny.wahlstrom@gmail.com
 • http://www.connywahlstrom.se
 • https://se.linkedin.com/in/conny-wahlström-a57a293a