• Christina Skarin
 • 2-PCC
 • Om Christina Skarin

 • Jag arbetar som coach, mentorcoach och utbildare inom coachning. Jag utbildar både i samarbete med utbildningsföretag och i egen regi. När jag utbildar i samarbete med utbildningsföretag, är det coachutbildning på ACC nivå. Det innebär en åttadagars utbildning som leder till diplomerad coach. Inom näringslivet håller jag b.la en uppskattad endagars utbildning som heter "Coachning- ett verktyg för organisationen". Denna utbildning kan även hållas på engelska.

  Min coachning vänder sig både mot företag och privatpersoner och jag har coachat inom branscher som skola, bank, IT, Telecom, vård och omsorg, hälsa mm.

  Jag går en utbildning för att lära mig ännu mer om kärnkompetenserna och skillnaden på ACC och PCC coachning. Utbildningen heter "Certificate in Mentor Coach for Credential Training Programme" och innebär att jag blir ännu bättre på att stötta och ge dig relevant feedback när du ska ansöka om din certifiering på ACC eller PCC nivå. Jag är klar med utbildningen under sommaren 2018.

  Jag samarabetar b.la med Skolcoacherna Sweden AB och Coachutbildning Sverige AB.

  Jag är utbildad civilekonom och marknadsekonom och har arbetat många år som ekonomiansvarig. De åren gav mig erfarenheter av arbetsdagar som kunde präglas av stress, hög belastning, knappa resurser och ökade krav. Det hade då varit väldigt meningsfullt för mig att ha haft möjligheten till samtal med en professionell coach.

  Om du vill veta hur jag uppfattas som coach och om min coachning, hör av dig så kan jag ge dig kontaktuppgifter till referenspersoner.

 • Kompetensområde

 • Kontaktinformation

 • Åsvägen 6 Solna 169 53, 169 53 Solna
 • 46708277633
 • christina@skarins.se
 • http://www.skarins.se/