• Ann Kellheim
  • 3-MCC
  • Om Ann Kellheim

  • Coach, Coachande Handledare, Inspiratör och Utbildare, med HR och Psykosyntesterapeut som bakgrund. Har skrivit böckerna: "Coachande Handledning - en metodbok i ledarutveckling och professionellt klientarbete" samt " Hitta Ditt Sanna Jag".

  • Kompetensområde

  • Kontaktinformation

  • Södra Promenaden 51 MALMÖ 211 38, 211 38 Malmö
  • +46708451939
  • ann.kellheim@coachwalk.se
  • http://coachwalk.se
  • Ann Kellheim