Lena Sobel och Sören Holm prisas för årets ledarskapsbok

Vid kompetensmässan i Stockholm den 11 november tilldelades coacherna Lena Sobel och Sören Holms bok Chefen som coach tidningen positions nya bokpris för ledarskapslitteratur.

Med lång erfarenhet av att arbeta med utveckling av ledare och arbetslag har de båda författarna skrivit en handfast och insiktsfull bok till hjälp för ledare i en modern arbetsvardag. Med god insikt i ledarskapets utmaningar möter de i sin bok upp med djup kunskap och ger verktyg för de ledare som vill tillämpa ett coachande förhållningssätt.

Årets Ledarskapsbok Chefen som coach tilldelas priset med motiveringen:

“Många ledarskapsböcker är abstrakta och svåra att tillämpa i vardagen för en svensk chef. Det här är ett av de få undantagen, en praktisk handbok som är direkt användbar. Den är modern samtidigt som den utgår från sunda värderingar om all människors möjligheter att utvecklas.”

Med det här priset sätts det coachande ledarskapet i fokus, något som särskilt gläder de båda pristagarna. “Vi vill förändra ledarskapet i Sverige och coaching är en nyckel. Coachande chefer utvecklar sina medarbetare, frigör tid för sig själva och bidrar till ett öppnare, mera effektivt klimat på arbetsplatsen. Vi hoppas att bokpriset ska få flera chefer intresserade i att prova ett coachande ledarskap.” skriver de på sin bokblogg.

ICF Sverige instämmer i den förhoppningen och sällar sig till gratulanterna.

Om Lena Gustafsson

Lena Gustafsson är en erfaren coach som arbetar på alla nivåer i företag, därtill tar hon styrelseuppdrag, föreläser och arbetar med verksamhetsutveckling. Hon har egen chefserfarenhet och god vana vid ledarskap. Lena är ICF Professionell Certifierad Coach PCC har en fil.mag i Psykologi samt är diplomerad i styrelsearbete. Som skribent har hon förutom det hon skriver här gett ut e-boken Låt oss prata kompetensförsörjning på Bookboon förlag, medverkar regelbundet i GROW magazine samt mer tillfälligt i andra coachmagasin och publikationer.