Landets coacher märker hur Sverige tar fart

En snabb rundfrågning bland ICF-anslutna coacher i landet visar att nio av tio upplever att det svenska näringslivet nu gasar på efter en återhållen höst. Läs hela nyheten här.

Om Lena Gustafsson

Jag har under hela mitt yrkesliv haft utvecklingsarbete som röd tråd. I olika situationer och på olika sätt arbetar jag med människors och organisationers utveckling.