Frågor till etiska rådet skickar du  till etik@icfsverige.se som bevakas kontinuerligt av rådets medlemmar. Du får svar från den mailadressen och en namngiven kontaktperson som blir den som bevakar och följer upp din fråga.

Vill du heller ringa, tar du kontakt med
Mats Ögren 0706963217 eller  Roy Brander 072 743 25 73