Coachcirkel

Vill du ha mer träning och feedback på din coachning? I så fall är du välkommen till ICF Sveriges Coachcirkel!

Upplägget är enkelt: du coachar en person och erhåller coachning av en annan. Efter varje coachtillfälle ger klienten feedback till coachen. Ni bokar själva tillfällen, och för att det ska bli rättvist föreslår vi att ni som är coacher erbjuder er klient två tillfällen/månad och att coachningen sker via telefon eller Skype. Vill ni komma överens om annat går det förstås bra. Hur långa samtalen ska vara bestämmer ni själva. Vi tillhandahåller ett feedbackverktyg som du kan använda om du vill. Både din klient och din coach kommer att ha ungefär samma erfarenhetsnivå som du, utifrån coachutbildning, antal coachade timmar och/eller certifieringsnivå.

Cirklarna startar normalt vid två tillfällen varje år; en i september och den andra i februari. Varje cirkel pågår under tre månader, dvs det är under den period du coachar och blir coachad. Detta är helt kostnadsfritt och ingår i ditt medlemskap. Timmarna kan räknas som pro bono-timmar (inte som mentortimmar).