ICFs ordförande i mingelsamtal om samhällets utmaningar

Under Måndagen i Almedalen deltog ICFs ordförande Marie-Louise Falk i Hjärta, Hjärna & Cashs mingel och lyssnade på hur deras modell möter framtidens utmaningar. Hjärta, Hjärna & Cash är en organisation som arbetar för entreprenörskap och social innovation genom att investera kapital och kompetens i människor och företag som driver samhällsutveckling.

I ett föränderligt samhälle är vi coacher ofta en spelare i teamet runt förändringsledarna och det är intressant att möta andra modeller och inspireras av nytänk som när Företaget Rent a plagg i Åre hyr ut kläder för fritidsaktiviteter du använder bara en vecka om året eller Quisser som hjälper företag i tredje världen med deras arbetsskyddslagar och rättigheter som de inte vet att de har säger Marie-Louise.

I coaching förenas ofta hjärta och hjärna i personliga visioner och handlingsplaner, coachens roll är att stötta processen när kunden börjar vara den förändring de vill se i världen, oavsett om det är i det stora eller i det lilla. Att möta vardagens uppgifter med ett nytt anslag kan göra stor skillnad i utfall, att våga tänka och agera utanför de gängse tankebanorna kan vara det mest lönsamma sättet att möta en utmaning. ICF står för kvalitetssäkrad coachning när samhällsutveckling skapas.

Lena Gustafsson

Om Lena Gustafsson

Jag har under hela mitt yrkesliv haft utvecklingsarbete som röd tråd. I olika situationer och på olika sätt arbetar jag med människors och organisationers utveckling.