Styrelsen

ORDFÖRANDE

Johan Hederstedt
Stockholm
Ordförande

Styrelseledamot

Filippa Dietmann,
Stockholm
Vice ordförande, ekonomi, marknad

Styrelseledamot

Maria Claesson,
Jönköping
Kommunikation och webb

Styrelseledamot

Eva Insero,
Göteborg
Kontaktperson utbildning, etik

Styrelseledamot

Yvonne Achrelius,
Stockholm
Medlemsfrågor

Styrelseledamot

Kontaktperson regioner, marknad

Styrelseledamot

Ida Hultberg,
Vallentuna
Kommunikation och webb

Suppleant

Lena Sobel,
Västerås
Kompetensutveckling

Suppleant

Kommunikation och webb

Valberedning 2020-2021

Val till styrelsen genomförs vid årsmötet. Valberedningen tar fram och föreslår lämpliga kandidater i god tid före mötet, för att du som medlem ska hinna sätta dig in de kandidater valberedningen föreslår.

Du kan inte rösta via ombud, utan måste delta i valet IRL eller via länk.

Har du förslag på kandidater eller själv känner dig intresserad av ett styrelseuppdrag, är du mer än välkommen att höra av dig!

Eva Ohlsson
eva@eight-am.com

Anja Lindberg
anja.lindberg@coachutbildning.se