Sverige har många professionella coacher

Visste du att vi i Sverige har över 500 certifierade coacher? Det gör oss till femte största land i Europa när det kommer till antalet certifierade coacher.

International Coach Federation, ICF är det globala branschorganet för professionella coacher, och har fler än 35 000 medlemmar i över 140 länder.

ICF är en branschorganisation för professionellt utbildade och certifierade coacher och grundades redan 1995 i USA. 1999 grundades ICF Nordic med de fem nordiska länderna och 2009 övertog ICF Sverige ansvaret för den svenska verksamheten.

ICF Sverige är en ideell förening och arbetar primärt utifrån två syften:

 • Skapa en coachkultur där såväl näringsliv, offentlig sektor och privatpersoner flitigt anlitar certifierade coacher i arbete med att skapa nya resultat.
 • Kvalitetssäkra coacher och coachutbildningar

Alla som är medlemmar inom ICF har genomgått en ackrediterad coachutbildning, kompetensutvecklar sig kontinuerligt, följer våra etiska riktlinjer och de flesta väljer dessutom att kvalitetssäkra sin coaching via certifieringssystem på 3 nivåer.

International Coach Federation, ICF, är det globala branschorganet för professionella coacher. I Sverige är ICF det nationella coachbranschförbundet inom Företagarna, Sveriges största företagsorganisation.

Alla medlemmar i ICF har ackrediterad coachutbildning (alternativt är under utbildning), kompetensutvecklar sig kontinuerligt, följer våra etiska riktlinjer och de flesta väljer dessutom att kvalitetssäkra sin coaching via vårt stegrade certifieringssystem .

Om ICF globalt

International Coach Federation (ICF) är den ledande globala organisationen som ägnar sig åt att främja coachyrket genom att sätta höga standarder, tillhandahålla oberoende certifiering och ett världsomspännande nätverk av utbildade coachingspersonal.

Som världens största organisation för professionellt utbildade coacher ger ICF omedelbar trovärdighet för sina medlemmar. ICF har också åtagit sig att ansluta medlemstränare med de verktyg och resurser de behöver för att lyckas i sin karriär.

ICF erbjuder det enda globalt erkända, oberoende referensprogrammet för tränare. ICF Credentials tilldelas professionella coacher som har uppfyllt stränga krav på utbildning och erfarenhet och har visat en grundlig förståelse för coachkompetenser som sätter standarden i yrket. Att uppnå certifikat genom ICF innebär en tränares engagemang för integritet, förståelse och behärskning av coachfärdigheter och engagemang för klienter.

ICF ackrediterar också program som levererar coachspecifik utbildning. ICF-ackrediterade utbildningsprogram måste genomföra en ytterst noggrann granskningsprocess och visa att deras läroplan är i linje med ICF: s kärnkompetenser och etiska riktlinjer.

Idag är ICF Global särskilt erkänt bland professionella coacher över hela världen för:

 • Utveckla kärnkompetenser
 • Upprätta professionella etiska riktlinjer och standarder
 • Skapa ett internationellt erkänt certifierings program
 • Fastställa riktlinjer genom ackreditering för coachspecifika utbildningsprogram
 • Tillhandahålla kontinuerlig utbildning genom evenemang i världsklass, gemenskap för tillämpning och lärande.

ICF’s Varumärke

 • Står för dig som coach för kvalitativ kompetensutveckling, stöd i etiska frågor och forskningsrelaterad kunskap samt professionellt nätverkande och marknadsföring, såväl fysiskt & virtuellt som nationellt & globalt.
 • Står för att du som kund kan förvänta dig professionell och kvalitetssäkrad coaching.
 • Har tydliga regler för användandet av varumärket och alla våra certifieringar har en tidsbegränsad giltighet på max 3 år för att säkerställa kontinuerligt kompetensutveckling och kvalité.
 • Är den självklara branschorganisationen för professionella coacher i Sverige och är som sådan ansluten till Företagarna för att bevaka coachers intressen i näringslivsfrågor.

Vision

Coaching är en integrerad del av ett framgångsrikt samhälle och varje ICF-medlem representerar den högsta kvaliteten på professionell coaching.

Uppdrag

ICF uppdrag är att leda den globala utvecklingen av coachyrket.

Kärnvärderingar

Vi är engagerade i tillförlitlighet, öppenhet, acceptans och kongruens och anser att alla delar av ICF-gemenskapen är ömsesidigt ansvariga för att upprätthålla följande värden:

 1. Integritet: Vi upprätthåller de högsta standarderna både för coachyrket och vår organisation.
 2. Excelles: Vi sätter och demonstrerar standarder för kompetens för professionell coachingskvalitet, kvalifikation och kompetens.
 3. Samarbete: Vi värdesätter den sociala anslutningen och samhällsbyggnaden som sker genom samarbetspartnerskap och samskapande resultat.
 4. Respekt: Vi är inkluderande och värdesätter mångfalden och rikedomen hos våra globala intressenter. Vi sätter människor först, utan att kompromissa med standarder, policies och kvalitet.

ICF Definition av Coaching

ICF definierar coaching som partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera deras personliga och professionella potential.

Etik

ICF är ledande i utvecklingen och definitionen och filosofin för coaching.

ICF har etablerade Etiska Riktlinjer för sina medlemmar.

Genom de Etiska riktlinjer, en granskningsprocess för etiskt uppförande och programklagoprocess samt en oberoende granskningsnämnd (ICB) sätter ICF professionella coachingsstandarder samtidigt som konsumenterna har en plats att lämna in etiska klagomål rörande ICF-medlemmar, ICF-certifikatinnehavare eller ICF-ackrediterade utbildningsprogram.

Idag har ICF Global över 35 000 medlemmar i över 140 länder.
Drygt 350 av dessa medlemmar har, utöver sitt globala medlemskap, även valt nationellt medlemskap i International Coach Federation Charter Chapter Sweden, ICF Sverige.