ICF Sverige anser att forskning kopplat till coachning är betydelsefull och även kan stärka vår professionalitet som coacher.

Styrelsen har beslutat att inrätta ett forskningsforum med syfte att med hjälp av forskningsresultat kunna förmedla tankar, ideér, innovationer och resultat till organisationer, chefer, beslutsfattare samt ICF coacher. Forumet kan vara en länk mellan forskning och praktik.

Forumet kommer bland annat att

  • ta erforderliga kontakter med universitet och högskolor,
  • förmedla intressanta slutsatser om coachning kopplat till forskning till ICF-medlemmar,
  • bjuda in intressanta föreläsare,
  • ta erforderliga kontakter med ICF Global research.

Inom ICF bedrivs en hel del arbete med att samla och stödja forskning runt coaching och på organisationens globala sida finns en forskningsportal med samlade artiklar. Det svenska forskningsforumet blir ett komplement som skapar nätverk även inom landet.

ICF är en global branschorganisation för professionella coacher med ICF Sverige som en del. Inom ICF arbetar vi för kvalitetssäkrad coachning med god etik, hög standard och oberoende certifiering.

ICF Sveriges styrelse består av förtroendevalda coacher som arbetar ideellt med styrelsearbetet. Styrelsen ansvarar för verksamhetens strategiska frågor och verkar för samordning mellan de olika lokala grupperna.