ICF Sverige på plats när världens coacher samlas.

Vid ett globalt ledarskapsforum inom ICF, internationella coach federationen, träffades i mars över 200 coacher från 130 länder över hela världen i Charlotte, USA, för att diskutera branschens frågor. Nya trender inom ledarskap och erfarenheter av tendenser i olika världsdelar lyfts i gränsöverskridande samtal. För de nordiska länderna kan det bli startskottet för en fördjupad samverkan. Läs hela artikeln här.

Om Lena Gustafsson

Jag har under hela mitt yrkesliv haft utvecklingsarbete som röd tråd. I olika situationer och på olika sätt arbetar jag med människors och organisationers utveckling.