Hej,

Vi inom ICF Sverige är noga med att värna din personliga integritet. Den 25 maj i år börjar EU:s nya dataskyddsförordning att gälla – GDPR (General Data Protection Regulation som ersätter PuL).

För dig kommer det inte att vara så stor skillnad, men kraven på hur företag och organisationer får behandla personuppgifter skärps och det tycker vi är bra. Med anledning av detta har vi uppdaterat vår datalgringspolicy, den intresserade kan hitta den här:
GDPR strategi ICF Sverige v03

De data vi sparar gör vi endast för att kunna hantera ditt eventuella medlemskap eller erbjuda tjänster av intresse för dig som coach. Som medlem behöver vi ha dig i vårt register men du väljer själv vilka uppgifter som finns både i din medlemsprofil på sök en coach och i den ursprungliga medlemsregistret. Du kan närsomhelst logga in på den nationella och den globala sidan och ändra dina uppgifter.

Du som avslutat ditt medlemskap kan när som helst begära att bli raderad ur registren.

Vill du veta mer om hur uppgifter behandlas kan du läsa vår fördjupade integritetspolicy här.

Ha en bra dag!

Varma Hälsningar ICF Sverige